контролиращо-поведение

Това е Част 2 от поредица, състояща се от 4 части, посветени на живота с нарцисит.

Когато споделя с мъж или жена, че са станали обект на контролиращо поведение от страна на техния партньор, те сякаш получават лично потвърждение за нещо, което са знаели, но в същото време – толерирали.

Днес искам да споделя с теб две често срещани крайности в семействата, свързани с контрола, два неправилни начина за справяне с контролиращи хора и една конкретна стратегия за елиминиране на контролиращото поведение.

В какво се изразява контролиращото поведение?

Да се окажеш с контролиращ партньор вкъщи съвсем не е лесна работа. Много често контролиращите партньори (както мъже, така и жени) се оказват едни от най-уважаваните хора в обществото и често не осъзнават своето контролиращо поведение.

Обичайно тези хора се намират в позиция на авторитет, умеят да разрешават проблеми, да си поставят цели и да свършат добре дадена работа.

За тях този стил на живот е напълно приемлив и оправдан, защото в техния вътрешен етичен кодекс те го правят с добри намерения и по природа са алтруисти.

Ако други хора повдигнат въпроса за контролиращото им поведение, те ревностно го отричат и защитават с аргументи.

Нивото им на самоувереност е изключително високо и те вярват, че могат да постигнат всичко.

Произвеждат невероятни резултати, могат да изглеждат добре и привличат възхищението на околните.

Имащите тенденция към контролиращо поведение могат да:

  • следват наблюдаваните модели в детството (с други думи те самите са имали негативен пример в собствената си семейна среда за контролиращ партньор);
  • следват импулсите на своята собствена вградена нарцистична персоналност;
  • се превърнат в отражение и на двете склонности, описани по-горе.

Всъщност нарцистична персоналност плюс негативни преживявания от миналото/детството представляват силно горчив коктейл, който трудно може да се преглътне.

Въпреки това, налице са все повече изследвания, че при типичните нарцисисти (наричани от психолозите доминираща/контролираща персоналност) не става толкова въпрос за преживени травми в миналото, колкото за силно уверени в своята преценка и мотиви хора.

В по-крайните случаи вътрешният етос на тези хора може да граничи със самообожествяване и изискването към околните да се поклонят на техния самосъздаден авторитет.

Какъв е проблемът тогава?

Имащите тенденция към контролиращо поведение хора не разбират света на емоциите – нито собствените, нито тези на другите.

Отношението им е следното: „Няма значение как се чувстваш, нека да свършим работата… по възможност още сега!“

Доминиращите персоналности са ориентирани към задачите и целите, не към взаимоотношенията.

Opt In Image
Подобри най-важното взаимоотношение...
Вземи тези две книги за семейните взаимоотношения на цената на една!

Рядко завършват проекти, защото новите приключения ги окрилят.

Те гледат на взаимоотношенията като на средство за постигане на дадена цел.

Ако се окажат около по-чувствен тип хора (или още по трудно – свържат живота си с някой такъв) те започват да стават нетърпеливи, враждебни, да поставят квалификации, епитети и обиди.

Сега разбираш ли какви са възможните пробойни, когато си в брак с такъв човек?

Най-честото ми наблюдение за хора в подобна ситуация са контролиращи мъже, чиито жени се усещат неразбрани, нечути и пренебрегнати.

Познавам такива, които дори трябваше да напуснат домовете си, защото не можеха да издържат доминиращото отношение на съпрузите си.

Състрадавал съм и на такива, които са се затваряли в черупката си мълчаливо, съгласявайки се с всичко, но са се отдръпвали и са изстинали сексуално…

… сблъсквайки се с враждебното отношение, че сексът е задължение.

Срещал съм и обратната конфигурация…

Как да се справим с контролиращо поведение у дома?

Крайност 1: Нападение

Би допуснал/а огромна грешка, ако започнеш да нападаш и обвиняваш партньора си, ако имаш такъв симпатяга вкъщи. Ще си го получиш тъпкано. Върху теб ще се излее дъжд от пасивно-агресивно поведение, придружено от намеци, квалификации и подлудяващи изрази.

Крайност 2: Пасивност

Също толкова погрешна крайност е да се затваряш в себе си тогава, когато другият налага гледната си точка и отношение върху теб. Ти имаш пълното право да изразиш позицията си. В едно семейство всеки има право на глас.

Какъв тогава е…

Отговорът за контролиращо поведение:

Отговорът за контролиращо поведение се крие в намирането на междинната зона на поведение без да се стига до нападение или пасивност.

Осъзнай нещо – няма никакъв шанс да промениш нарцисист. Единственото, което можеш да направиш, е да му помогнеш да осъзнае и контролира желанието си да доминира.

В същото време – не позволявай да правиш това, което той/тя ти казва, воден от контрол.

Разбери, че самочувствието на тези хора е обвързано с желанието им за постижения. Подходът, който препоръчвам е да повлияеш партньора си чрез съгласие. Ти се съгласяваш с аргументите на партньора си, но не позволяваш да си контролиран/а от тях.

Opt In Image
Подобри най-важното взаимоотношение...
Вземи тези две книги за семейните взаимоотношения на цената на една!
 

Tags: , , ,