Обикновено гледам със скептицизъм на повечето обучения за управление на личното време.

Още по-малко, ако са разработени преди повече от 25 години.

Именно със скептицизъм подходих към книгата на Францеско Кирило за техниката „Помодоро“ и управлението на времето.

Въпреки всичко идеята ми допадна и реших да поема риска…

За мое голямо учудване забелязах, че въпреки увеличението на броя задачи в ежедневието, усещането ми за контрол над времето нарастна значително.

Виж – всичко тръгва от това да осъзнаем колко ценен ресурс е времето за нас.

Страдаш от проблеми с приятелите? Можеш да се свържеш с нови хора.

Изхарчил си пари? Все ще изкараш от някъде…

… но времето не можеш да върнеш обратно!

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Ако още не си закупил, планера, можеш да направиш това тук.

 

Започнах да осъзнавам с колко много време разполагам всъщност, ако само съумеех да го управлявам по-ефективно!

Техниката „Помодоро“ е проста:

  1. Избери задача от своя списък;
  2. Активирай таймера на 25 минути;
  3. Работи по задачата докато звънне таймера;
  4. След като звънецът се обади, отбележи задачата като приключена.
  5. Не прави нищо, докато е навит таймера, а след като свърши, вземи 5 минути почивка.
  6. След четири помодоро-цикъла (по 25 минути), вземи по-дълга почивка (15 минути).

Техниката „Помодоро“ ми помогна да осъзная следните принципи:

Принципът за опростения стил на живот

С колкото по-малко „играчки“ разполагам, толкова повече време се освобождава за продуктивна дейност и творчество, както и за най-близките ми.

Излишни дрехи и обувки в гардероба, поддържане на голямо жилище, вещи, до които никога не стигам, празно гледане на телевизия – това са все неща, които изяждат този ценен ресурс.

Между другото, изхвърлям излишните си дрехи на всеки 6 месеца.

За щастие живеем във времето на технологиите, така че с подбиране на информацията, човек може да пропусне телевизионната пропаганда и пак да бъде сериозно информиран!

Установих също, че ако се обърна към няколко компетентни в определена област хора, няма нужда да чета много информация по въпроса – просто трябва да им се обадя!

Означава ли това, че не чета?

Напротив – чета, но само информация, свързана с мисията ми в живота!

Също, обичам да чета с децата си – това ни свързва повече от всичко.

Принципът на записаната цел

Правя всичко възможно да си записвам всяка цел, която си поставям, а това според експертите по Time Management увеличава шанса от изпълнението й с няколко стотин процента!

Стремя се да записвам цели за годината, месеца, седмицата и деня.

Периодично минавам през списъка с поставени цели, за да проверя дали не лъжа себе си.

Принципът на успоредно развитие 

Забелязали ли сте, че сферите на нашия живот са взаимно свързани и често пъти поставянето на силен акцент върху едната, се отразява върху другата?

Понякога сме толкова обзети от работата си, че сме склонни да пренебрегнем здравето или близките си.

За щастие движението, което се създава при посвещението към сфера от живота ни има склонноста да се проектира и в друга сфера!

Именно този принцип ме мотивира да създам програмата „Повече от успешен“!

Принципът за използване на малко думи

Забелязали ли сте, че някои хора имат невероятната способност да говорят много, а да не казват нищо?

За съжаление това губи както тяхното време, така и времето на онези, които ги слушат!

Изключително важно е да се фокусираме върху есенцията на онова, което казваме и да подбираме думите си внимателно, за да спестяваме време.

Принципът за натиск върху неприятните задачи

Като всеки друг имам склонност да отлагам нещата, които не са ми приятни и затова гледам да ги свърша в началото на деня, когато имам повече енергия.

Прилагането на повече натиск именно към сферите, в които не съм достатъчно добър, създава тласък за останалите ми задачи.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: ,