Защо все пка подписът означава много

 

Преди време Ели от BBT ме покани в “Откровено с Ели”, за да говорим специално за институцията на брака и последствията от един развод.

За мое голямо учудване, темата беше засегната в предаването като плод на неин личен интерес и тя се опитваше да събере колкото се може повече информация за ползите от брака.

Тъй като в медиите рядко можем да срещнем информация и статии, подчертаващи силата на брачната институция, написах този материал, който разглежа брака в исторически план и има за цел да внесе повече разбиране по въпроса.

Бракът в древността

Брачната институция не е модерно изобретение – тя е съществувала от изгрева на човечеството и поради това предшества съвременните закони.

Бракът е безспорно добър за индивидите и обществото като цяло. Проучванията и анализите на съществувалите цивилизации от страна на антрополозите разкриват, че когато едно общество отслаби сексуалната етика в брака, то се влошава и впоследствие се разпада.

 

Търсиш как да преживееш по-високо ниво на близост в отношенията? Свали тази безплатна тест-стратегия оттук!

 За информация и записвания за семейно консултиране се обадете на тел. 089 991 0692.

Историята, природата, социалната наука, антропологията, религията доказват, че в повечето случаи през историята бракът се е разбирал като посвещение през целия живот между мъж и жена с цел създаване на стабилно семейство.

В Древността първите известни на човечеството цивилизации, които прерастват в мощни империи, са долината при Тигър-Ефрат в Средния Изток и долината при река Нил в Африка. През следващите 2 000 години се развиват още десетки цивилизации.

Но при всички тях – царе, фараони, императори и аристократи, е имало лични и семейни връзки, установяващи тяхната легитимност.

Бракът е бил един от ключовите механизми, чрез които са се установявали тези връзки. Брачната институция е била от полза и за обикновените хора – при възникването на банките и свободните пазари бракът е бил най-сигурният начин да се изискват нови източници на богатство, да се добавят работници в семейния бизнес, да се осъществят връзки с нови бизнес-партньори и да се запази и/или увеличи наличното богатство.

Бракът и юдаизма

Въпреки че бракът като институция предшества записаната човешка история, вероятно най-голяма заслуга за формирането на класическата представа за брака, такава, каквато я познаваме днес, а именно – мъж и жена, които имат дълбоки чувства помежду си и са посветени на децата си през целия си живот, има еврейската култура. Мястото на дома заема централно място в еврейската философия – там преди на всяко друго място мъжът, жената и децата се научават да бъдат екип, да работят заедно, да се грижат и образоват децата си и да се справят с предизвикателствата на живота.

 

Търсиш как да преживееш по-високо ниво на близост в отношенията? Свали тази безплатна тест-стратегия оттук!

 За информация и записвания за семейно консултиране се обадете на тел. 089 991 0692.

В еврейската религиозна практика домът, а не синагогата, заема централно място.

Едно типично еврейско семейство празнува Шабат всеки петък вечер на свещи, молещо се върху хляба и виното, пеещо химни.

Домът всъщност заема централно място в почти всяка еврейска церемония. Еврейската дума за “брак” е “кидушин”, което означава “освещение” или “святост”.

Традиционно булката и младоженецът постят един ден преди сватбата, за да подчертаят духовното естество на своя бъдещ съюз.

Феминистите и социалните либерали се опитват да ни убедят, че юдаизмът е “стара патриархална религия”, потискаща жените, но ако погледнем Стария Завет, ще видим, че често жените и майките се оказват в позиция на лидерство – Сара, Ребека, майката на Моисей, Мириям, са едни от многото примери за това.

Юдейските поучения за семейството не започват само с Авраам и Сара, но ни водят назад към книгата “Битие”, в която Бог не създаде социални работници, държавна агенция или НПО-та – Той създава семейство.

Книгата Битие ни учи, че един без друг, мъжът и жената са незавършени, тъй като на единия му липсват атрибутите, които притежава другия. Според еврейската традиция човешките души се разделят на две части – мъжка и женска. Единствено, когато намерим нашата половинка, ние можем да станем пълноценни отново.

Еврейската дума за секс – “йада” (да познаеш) всъщност представлява нещо много повече от сексуален акт – тя включва близко, интимно опознаване между двама души. Ето защо, основата на семейния живот в еврейската традиция е сексуалния морал и етика – това разбиране е било революционно за древния езически свят, за който сексът е бил свързан преди всичко с налагането на сила във взаимоотношенията и нищо повече.

Юдаизмът поставя акцент върху запазването на сексуалната дейност единствено в границите на брака, а също и осъжда хомосексуализма. Той гледа на секса като на действие, което е свързано с проява на отговорност. Дори и в ритуала на обрязването се заключва идеята за властване над греха, тъй като именно членът е органът, с който е най-вероятно мъжът да съгреши, а обрязването на краекожието подчертава важността на сексуалната святост.

Всъщност, с това свое разбиране за сексуалността, юдаизмът буквално обявява война на сексуалните практики на тогавашния езически свят.

В юдаизма основната цел на брака не е раждането на деца, а близостта между мъжа и жената, но разбира се, раждането на много деца е част от Божествения план (Битие 1:28).

Заедно с това Юдаизмът подчертава взаимоотношенията между родителите и децата чрез поддържането на безусловна сексуална етика, която лежи в основата на юдео-християнските ценности.

 

Търсиш как да преживееш по-високо ниво на близост в отношенията? Свали тази безплатна тест-стратегия оттук!

 За информация и записвания за семейно консултиране се обадете на тел. 089 991 0692.

Почитта към родителите (изразена чрез петата Божия заповед) е също централна – проклинането на Бог и родителите са се осъждали. Талмудът пък определя трима партньори в създаването на едно дете – бащата, майката и Бог.

Бракът и християнството

Най-радикалното изявление по отношение на брака някога е било отправено от Исус Христос, който твърдо подкрепя моногамията с думите: „Незаконно е за мъж да остави жена си“. Ето защо, европейската и американската култури още от самото си създаване са били дефинирани като моногамни, в резултат влиянието на християнството. Чрез християнството юдейското възприятие за брака се разпространява по целия свят.

Първоначално Римският закон позволявал проституцията, конкубината (свободното съжителство) и сексуалния достъп до робите. Християнският Запад прекратява тези практики със закони срещу прелюбодейството, блудството и други връзки извън брачния завет. При развитието на Християнството в Европа, Трентският съвет решил признаването на брака да се извършва пред свещеник и двама свидетели. Съветът също оторизирал Катехизиса през 1566 г., който дефинира брака като „съпружески съюз между мъж и жена, извършен чрез договор между двама души, който ги задължава да живеят заедно до края на техния живот.“

Разбира се, с прегръщането на секуларизма от страна на Европа се връщат старите практики – редефиниране на семейството, „одържавяване на децата“ и насърчаване на хомосексуализма и полигамията.

Бракът в Америка

Тъй като бащите на Америка за заложили централно място на брака в Конституцията на страната, класическият брак е изпълнявал ключова роля в американската история. Известни лидери и мислители като Бенджамин Франклин и Адам Смит са коментирали специалното място на брака при формирането на американската идетичност и дори стигат дотам да твърдят, че няма страна в целия свят, където институцията на брака се цени толкова много.

Културата на насърчаване на брака именно спомага за поддържането на свободата, преминаването през войните и Голямата депресия. Бракът, със своя фокус върху щастието на мъжа, жената и децата, се е доказал като основен фактор за поддържането на баланс между свобода и ред, а не държавата.

Съединените Американски Щати е страна, която е безспорно най-много ориентирана към брачната институция, повече от която и да е било западна нация.

Историята показва, че САЩ е ориентирана основно около семейството и църквата, не толкова около индивидуализма и корпоративизма.

За съжаление в средата на 20-ти век в Америка се раждат деструктивни за семейството движения, които бавно започват да променят тази реалност.

Вижте също тази статия за последствията от развода…

Opt In Image
Искаш ли и други материали като този?
Абонирай се за безплатни новини за семейния живот!
 

Tags: ,