С навлизането на услугите за семейно консултиране у нас и наличието на все повече проблеми в семействата, става изключително важно да се вземат информирани решения при избора на подходящ семеен консултант и предложените от него услуги и програми.

Да намериш някого, който ще изпълнява функцията на съветник в твоето семейство съвсем не е толкова лесно, тъй като за тази цел се изисква нещо повече от професионална степен или титла.

Личният пример в семейния живот, наличието на по-обхватно мислене, познаването на хора с най-различен произход и професии, реален житейски опит и специфичното обучение в определена терапевтична школа, са една малка част от качествата, които вашият семеен консултант би трябвало да притежава.

Кои са нещата, които няма да чуете от един непрофесионален семеен консултант?

Непрофесионалният брачен консултант няма да спомене и думичка за своята квалификация и опит (или пък ще ви надуе главата с това)

Обучението и предварителната подготовка са изключително важни при консултиране на семейни двойки.

Положителното отношение, мотивационните способности, разбирането за спецификите на мъжа и жената, ролите в семейните отношения, разширеното семейство и системи, уменията за решаване на конфликти, справянето с гнева, мястото на секса, са качества, за които е добре да следите.

Важно е да получите информация към коя обучителна школа или мисъл принадлежи съответният брачен консултант (поведенческа, когнитивна, стратегическа, системи, нещо друго…), преминал ли е поне през магистърска програма на обучение в конкретната школа, а също и дали е работил под супервизия.

Получил ли е реален сертификат за терапевтична дейност? Някои семейни консултанти могат да бъдат изключително добри в това да изтъкнат заслугите си, участията си в семинари и конференции, или да сочат гордо към своите сертификати, но да им липсва ежедневен практичен опит с клиенти и проява на загрижено отношение към тях.

Не е ли това всъщност най-важното?

Opt In Image
Бърза помощ за твоето семейство!
Всяка семейна ситуация може да бъде подобрена значително! Възползвай се от безплатен разговор с нашия екип, посветил 20 години за подобряване на най-често срещаните предизвикателства в семейните отношения.

Тези специалисти ще пропуснат да ви кажат, че не са непогрешими, но за сметка на това ще твърдят, че само тяхната школа на съветване е легитимната, а всички останали са нелегитимни.

Нека тук да споделя нещо важно…

Семейното консултиране е до голяма степен субективен метод, не научен.

Обикновено пазарът сам изтласква неквалифицираните и нелоялните от сцената.

По-важното нещо е да се поинтересуваш от образованието, опита, школата на работа, реалните случаи на успех и брачния статус на твоя семеен консултант.

Непрофесионалният семеен консултант няма да сподели с вас своя семеен статус

Първият въпрос, който можеш да зададеш на твоя семеен консултант при първоначалния си досег с него или нея съдържа три прости думи: “Женен/омъжена ли сте?”

Ако отговорът е положителен, неговата стойност се равнява на общата сума от всички сертификати, курсове, дипломи и титли. Личният опит и личният пример са именно липсващото звено в сферата на услугите за помощ в семейните отношения.

Това е и основната характеристика, която твоят семеен консултант би трябвало да притежава.

Няма да забравя как преподавателят ми в университета (самият той разведен) в една от лекциите по семейна терапия беше готов да седне и да слуша един щастливо женен баща, който даде пример как самия той се е справил с трудна семейна ситуация.

Личният пример говори.

Личният пример вдъхновява.

Реалният опит в семейния живот е първото нещо, което следва да потърсиш у твоя личен семеен консултант.

Та нали в крайна сметка искаш ти самият да бъдеш вдъхновен за нещо стойностно и реално?

Моят въпрос към всеки, който се е заел с тежката задача да консултира семейни двойки, е какво се случва със собствения ти пример.

 • Имаш ли брак?
 • Деца?
 • Приоритетна ли е ролята на семейството в живота ти?

Ако не, готов ли си да бъдеш супервизиран, за да се промениш?

Забелязал съм как веднага след като споделя с клиентите ми факта, че имам съпруга, на която съм дълбоко посветен и три деца, чието развитие е приоритетно за нас, се стопяват ледовете на първоначалната мнителност и подозрително отношение към мен.

Разбира се, винаги има и специфични изключения, но принципът е изключително важен.

Иначе, какво точно предаваш на семействата?

Непрофесионалният брачен консултант ще пропусне да ви каже, че услугата му е конфиденциална.

Конфиденциалност означава, че споделената информация със семейния консултант ще остане единствено в неговата база данни и никъде другаде.

Не е етично тази информация да се окаже достояние на някой друг. Не може историите на клиентите да се разказват под път и над път.

В моите статии и книги винаги се старая да променям както имената на хората, чиито истории споделям с примери от практиката ми, така и конкретните ситуации.

Нещо фундаментално важно – някои семейни консултанти пропускат да споделят с клиентите си информацията, че конфиденциалността има своите ограничения, ако се окаже, че е налице информация, която трябва да се разкрие.

Принципът на конфинциалност не се прилага тогава, когато се окаже, че клиентът застрашава с действията си себе си и/или околните, или е проявил насилие.

Информацията за изключенията от принципа на конфиденциалност следва да се комуникира с клиента предварително, в противен случай е възможно дори и минали събития да бъдат използвани срещу вас.

Opt In Image
Бърза помощ за твоето семейство!
Всяка семейна ситуация може да бъде подобрена значително! Възползвай се от безплатен разговор с нашия екип, посветил 20 години за подобряване на най-често срещаните предизвикателства в семейните отношения.

Важен документ, който би трябвало да се сподели с клиента по време на първоначалното интервю е договореното споразумение или Консултантският договор, в който са описани тези принципи, какво да се очаква от семейния консултант, както и условията за протичане, времетраенето и заплащането на услугата.

По време на първоначалното интервю е важно да се предложи цялостната стратегия и план за преодоляване на семейната криза.

Непрофесионалният семеен консултант ще говори срещу други свои колеги

Едно от нещата, които наистина ме наскърбява, е говоренето зад гърба на друг специалист при споменаване на предишно посещение при него или нея.

Личната етика на поведение от страна на един семеен консултант би трябвало да го стимулира да не прибързва с излишни коментари, заключение или презрително отношение по отношение на негов колега, само защото клиентът се е оплакал или се е почувствал неразбран.

Винаги са налице две страни на монетата, като разбира се тук не споменаваме крайните форми на злоупотреба.

В практиката ми се старая да отказвам да коментирам поведението на мои колеги, които са били обвинени от клиентите ми за неправилно взети решения или предприета програма за корекция на семейните отношения.

Непрофесионалният брачен консултант няма да извърви втората миля.

Да извървиш втората миля означава да отидеш отвъд професионализма и да си готов да направиш стъпка на съчувствие към клиентите си, предлагайки им нещо повече от тарифа за час.

Подобен вид семейни консултанти могат да звучат много професионално, но да не съумеят да осигурят атмосфера на сигурност, валидация и съчувствие.

Те ще пропуснат да ви се обадят и да помолят за честна обратна връзка.

Ще закъснеят за уговорения час

Ще ви дадат големи обещания, пропускайки да споделят за необходимостта от сериозни личностни усилия за справяне със семейната ситуация и дори могат да ви направят зависими, като ще настояват да ви посещават месеци и дори години, за да ви “излекуват”.

В заключение:

Ето някои от качествата у твоя семеен консултант, за които можеш да следиш, за да направиш добър избор:

 • Твоят семеен консултант трябва да има подходяща квалификация и образование специфично в сферата на семейно консултиране;
 • Твоят семеен консултант по възможност трябва да е женен/омъжена и да служи за личен пример и вдъхновение;
 • Твоят семеен консултант трябва да е работил под личната супервизия на терапевт от специфична школа за семейно консултиране;
 • Твоят семеен консултант трябва да се стреми първо да ви разбере и оцени, без да се страхува да ви каже истината;
 • Твоят семеен консултант трябва да бъде дискретен и да уважава принципа на конфиденциалност;
 • Твоят семеен консултант трябва да се стреми да вземе предвид и двете гледни точки, специфични нужди и конкретни ситуации на мъжа и жената, без да проявява пристрастие;
 • Твоят семеен консултант трябва да е готов да показва истинска загриженост и разбиране, да умее да ви предразположи към споделяне.
 • Opt In Image
  Бърза помощ за твоето семейство!
  Всяка семейна ситуация може да бъде подобрена значително! Възползвай се от безплатен разговор с нашия екип, посветил 20 години за подобряване на най-често срещаните предизвикателства в семейните отношения.

  Вижте също тази по-детайлна статия за това как точно провеждаме семейно консултиране…