Семейно консултиране

Има неоспорими доказателства за това, че предбрачните и брачни консултации помагат на двойките да укрепват  положителни и щастливи взаимоотношения, както и да се въздържат от негативно поведение, водещо до разпадане на съпружеските взаимоотношения.

Не по-малко от 29 социални научни списания разглеждат в свои статии с изобилен доказателствен материал, че образователните програми в сферата на брака и семейството, както и придобилите популярност програми за семейно консултиране и семейна терапия, създават изключително здрави бракове, като някои от програмите са действали за повече от 30 години.

Тези изследвания, които са общо над 100, показват, че ползването услугите на семеен терапевт или брачен консултант водят до нарастване на съпружеските опитности, намаляването на стреса във взаимоотношенията и създават предпоставки за стабилност в семейното гнездо.

Един анализ, обединяващ 85 изследвания на близо 4 000 двойки, участващи в различни семейни терапевтични програми, разкрива, че средното ниво в състоянието на брака при двойките, участвали  в програмите, се оказва по-добро, отколкото при неучаствалите в никакви програми, като броят на включилите се в тях е с две трети повече от броя на не включилите се.

Едно изследване през 2002 година  документира ефективността  на предбрачното съветване при предпазването от брачни проблеми. Забелязва се 52 процента нарастване на двойките, класифицирани като „най-удовлетворени” в своите взаимоотношения. Това научно изследване показва, че предбрачното  обучение и брачните образователни програми са ефективни и в случая, брачните двойки могат да се справят много добре, когато научат методите на общуване в семейството.

Освен това, програмите са ефективни и при двойки с най-различен социален произход. Анкетите показват, че повечето от  двойките с ниски доходи биха желали да участват в програми за семейно консултиране, които биха им помогнали за подобряване на техните взаимоотношения.

Прочети също тази статия за семейното консултиране…

Opt In Image
Искаш ли да запишеш семейна консултация с мен...
... СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО?

През последните години аз и екипът ми сме имали възможност да се срещнем със стотици семейства и да помогнем на много от тях да възстановят любовта, емоционалната близост и сексуалното си единство.

Ако проявиш интерес към семейна консултация, позволи ми да предложа услугите си СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!