Снимка: Студио Фо

Снимка: Студио Фо

Що е то Лайф-коучинг? През последните две деситилетия в Съединените Щати и през последните 10 години в Европа започна да навлиза лайф-коучингът в корпоративния свят, както и като алтернатива на психотерапията (макар че, дори и в областта на психотерапията съществува рехабилитационен метод на психотерапия, който се доближава до голяма степен до лайф-коучинга). „Лайф-коуч“, ще рече личен треньор, който, както и психотерапевта, навлиза в личния живот на своя клиент и му помага да направи ревизия на своите умения за живота, да установи баланс между своя личен, професионален и семеен живот, както и да открие своето призвание и да преследва ефективно своите цели.

Според Wikipedia лайф-коучингът представлява практика на асистиране на клиента, за да определи и постигне личните си цели.

Лайф-коучингът не се занимава с психичните болести, а коучовете не са непременно терапевти, въпреки че голям брой от тях са терапевти или имат психологично образование. Всъщност, съществува различие между лайф-коуч и консултант. По-долу съм обяснил основните различия. Лайф-коучингът черпи познание от различни научни области, като мениджмънта, социологията, психологията и консултирането. Тези треньори прилагат менторство (наглеждане, супервизия), оценка на ценностите и поведението, поставянето на цели на личността, както и следят за общия баланс в живота. Те обикновено могат да специализират в една или няколко различни области – кариера, финанси, здраве, семейство, бизнес и мн. др. Повечето лайф-тренери се посвещават в това да помагат на хора и организации да определят и постигнат своите цели в живота.

Разлики между традиционната психотерапия и лайф-коучинга

1. Основната разлика между психотерапията и лайф-коучинга е в това, че психотерапевтите се занимават, преди всичко, с миналото на своите клиенти, породило евентуалните им проблеми, докато лайф-коучингът предлага практични стъпки и ефективна промяна в настоящото и бъдещо поведение на клиента.

2. Втората разлика е в подхода към съветването. Психотерапията предлага, преди всичко, менажиране и разрешаване на проблеми и кризи с личността, докато лайф-коучингът се протяга още по-напред, като спомага да се открият нови възможности, да се поставят нови цели и личността да постигне максималното в живота.

3. Третата разлика между психотерапията и лайф-коучинга е в отношенията между двете страни. В психотерапията взаимоотношението между терапевта и клиента е основано по-скоро на модела лекар-пациент, докато при коучинга тренерът и клиентът работят заедно и си партнират в процеса на своето взаимодействие.

4. Четвъртата разлика е в подхода към личността. Човешкото познание, опит и научни изследвания ни доказват, че личността представлява сбор от средата, в която живее, обстоятелствата в живота, преживяванията, както и от наследствеността и гените. При все че психотерапията признава всички тези неща, нейният подход е насочен по-скоро към поведението на личността, докато коучингът се стреми да обхване всички гореспоменати фактори и да ги насочи към важността клиентът да приеме напълно самия себе си и, заедно с това да извърши промените, които са необходими, както и да събуди желанието му да премине през трудностите и болката от промяната на стила си на живот.

5. Петата разлика е в степента на образованието. За да бъде разпознат някой като психотерапевт, е необходимо той да притежава докторска или магистърска степен, както и да е работил под супервизия, докато за лайф-коуч няма специални изисквания. Разпознаването на някого за лайф-коуч, все пак, изисква (но не на всяка цена) специално психологично или икономическо образование, но неговата „диплома“ са, преди всичко, уменията му за живота, здравината на семейството му и, най-вече, препоръките на хора, с които е работил.

С тези разлики не искам да останете с впечатлението, че лайф-коучингът е, виждате ли, по-добър от психотерапията. Не – психотерапията е важна и има фундаментално място. С идентифицирането на тези разлики обаче вие можете да установите, че лайф-коучингът има своето място и роля в консултирането на личности и организации.

Лайф-коучингът е особено ефективен за топ-мениджъри в големи компании, собственици на бизнес и хора, които искат да постигнат нещо в живота си. Чрез лайф-коучинг тези хора ще съумеят да подредят по-добре своите приоритети, както и да установят баланс между своя личен, семеен и професионален живот. Ако сте заинтересован от подобен род консултиране, можете да контактувате лично с мен на адрес: [email protected]

Вижте тази статия за моята цялостна програма на консултиране.

Opt In Image
Искаш ли да запишеш семейна консултация с мен...
... СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО?

През последните години аз и екипът ми сме имали възможност да се срещнем със стотици семейства и да помогнем на много от тях да възстановят любовта, емоционалната близост и сексуалното си единство.

Ако проявиш интерес към семейна консултация, позволи ми да предложа услугите си СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!

 

 

Tags: , ,