Семейна консултация

Ползите от семейната терапия

Има неоспорими доказателства за това, че семейните консултации помагат на двойките да укрепват положителни и щастливи взаимоотношения, както и да се въздържат от негативно поведение, водещо до разпадане на съпружеските взаимоотношения.

Не по-малко от 29 социални научни списания разглеждат в свои статии с изобилен доказателствен материал, че образователните програми в сферата на брака и семейството, както и придобилите популярност програми за семейно консултиране и семейна терапия, създават изключително здрави бракове, като някои от програмите са действали за повече от 30 години.

Тези изследвания, които са общо над 100, показват, че ползването услугите на семеен терапевт или брачен консултант водят до нарастване на съпружеските опитности, намаляването на стреса във взаимоотношенията и създават предпоставки за стабилност в семейното гнездо.

Един анализ, обединяващ 85 изследвания на близо 4 000 двойки, участващи в различни семейни терапевтични програми, разкрива, че средното ниво в състоянието на брака при двойките, участвали в програмите, се оказва по-добро, отколкото при неучаствалите в никакви програми, като броят на включилите се в тях е с две трети повече от броя на не включилите се.

Едно изследване през 2002 година документира ефективността на предбрачното съветване при предпазването от брачни проблеми. Забелязва се 52 процента нарастване на двойките, класифицирани като „най-удовлетворени” в своите взаимоотношения. Това научно изследване показва, че предбрачното обучение и брачните образователни програми са ефективни и в случая, брачните двойки могат да се справят много добре, когато научат методите на общуване в семейството.

Освен това, програмите са ефективни и при двойки с най-различен социален произход. Анкетите показват, че повечето от двойките с ниски доходи биха желали да участват в програми за семейно консултиране, които биха им помогнали за подобряване на техните взаимоотношения.

Какво да очакваме по време на семейна консултация?

Много от днешните семейства са резервирани към брачната терапия и правят следните коментари:

– Сам се оправям с моите семейни проблеми и нямам намерение да занимавам никого с тях.

– Брачното съветване е прекалено скъпо!

– Нямам време.

– Едва ли ще ми помогне, а и това е за луди хора.

Много е важно да разберем, че брачното съветване може да окаже невероятен ефект върху нашия семеен живот, стига да е извършвано от професионалист (и то за предпочитане също семеен). Качественото съветване може да ви помогне да разбирате по-добре ситуацията, в която се намирате, да я интерпретирате по подходящ начин и да излезете от кризата. Ако се намирате в ситуация на безнадежност в своя брак, наличието на някой, който да погледне живота ви от друга перспектива, ще допринесе за промяна в обстоятелствата.

Семеен консултант онлайн

Предлагането на онлайн-консултиране за решаване на брачни и семейни проблеми набира все повече скорост. В забързаното ежедневие терапията от разстояние и семейното консултиране дават възможност за поне частично решение на брачните проблеми.

Според Американската психологична асоциация психолозите са започнали да използват електронна комуникация като имейл, Скайп и различни форми на видео-консултиране.

Според Американската психологична асоциация психолозите са започнали да използват електронна комуникация като имейл, Скайп и различни форми на видео-консултиране.

Според автора на една скорошна статия за използването на телефонна терапия в “Monitor on Psychology” разговорът по телефона със семеен терапевт може да предложи същите или дори по-добри резултати. Също, според проучване на Университета в Кеймбридж англичани с лека форма на депресия, които са получили когнитивно-поведенческа форма на терапия по телефона, се ползват от същите или дори по-добри резултати в сравнение с онези, които са се срещали с терапевт “наживо”. Страдащите от тежка форма на депресия не показали същите резултати на подобрение.

Друго предимство при използването на онлайн-услуги на семеен терапевт е по-ниската цена.

Семейната терапия лице в лице не може и не трябва да бъде заменена, но в някои случаи онлайн-услугите предлагат същите или по-добри ползи.

Няколко съвета, свързани със семейното консултиране:

1. Вземи решение да потърсиш помощ и да се отвориш за консултиране!

Семейното консултиране не е за луди хора – корпорациите наемат консултанти всеки ден, които да им помогнат да оценят своето ниво, да плануват и приложат промени, които ще им помогнат да повишат качеството на техния продукт. Когато твоята кола се развали, ти най-вероятно отиваш при механика, защото знае по-добре от теб какво трябва да се направи. Хората често търсят помощ отвън и семейството не прави изключение. Бракът ти би трябвало да заема първо място в списъка с твоите приоритети, понеже засяга твоето бъдеще и бъдещето на твоите деца!

2. Избери добър семеен консултант!

Ако си избрал консултант, който се е развел три пъти, само заради хубавата му усмивка, ти се намираш на грешното място. Твоят съветник трябва да има стабилно семейство, за да има правото да говори за твоя живот. Освен това, добре е да те стимулира да се отпуснеш и да бъдеш максимално откровен, без да е осъдителен, както и да пази получената информация конфиденциална. Отправи към своя евентуален съветник следните въпроси: „Какво е Вашето образование?“, „В какво точно сте специализирал?“, „Какво е Вашето мнение за…“, „Какви са таксите Ви?“… Научи се да различаваш шарлатаните от качествените консултанти.

3. Започни съветването!

Не всички семейни консултанти работят по един и същ начин. Някои ще наблягат предимно на диалозите, други ще изслушват повече, а трети ще апелират предимно към твоята лична отговорност. Да избереш семеен консултант е като да си купиш нови обувки – въпреки че има много качествени обувки, ти си купуваш онези, които ти пасват най-добре. Все пак, добре е да предпочетеш брачен/семеен консултант, който е активен в разговорите, а не някой, който само слуша!

Виж статия с практични примери как точно извършваме семейно консултиране…

Opt In Image
Искаш ли да запишеш семейна консултация с мен...
... СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО?

През последните години аз и екипът ми сме имали възможност да се срещнем със стотици семейства и да помогнем на много от тях да възстановят любовта, емоционалната близост и сексуалното си единство.

Ако проявиш интерес към семейна консултация, позволи ми да предложа услугите си СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!

 

 

Tags: ,