Днес ще споделя с теб кои са петте етапа на взаимоотношенията. 

Всяко взаимоотношение преминава през пет предвидими фази на развитие, след което неминуемо се изисква покачване на нивото на доверие, за да се повтори цикъла.

Добре е да бъдеш наясно на какъв етап се намират твоите взаимоотношения!

Ето някои въпроси, които да си зададеш в тази посока:

• Кои от тях ме изграждат?

• Кои ме отдалечават от мисията ми в живота?

• На коя фаза се намират?

• Кои от тях се нуждаят от ново ниво на доверие?

Етап 1: Привличане

Получава се естествено привличане към личността, поведението или темперамента на някого.

Етап 2: Сблъсък на идеи

Рано или късно взаимоотношението се оказва в ситуация на разминаване, по отношение на дадени концепции или понятия от различен характер.

TOCICO conference
“Всяка ситуация и конфликт могат да бъдат подобрени значително!”
Ели Голдрат, “Целта”

Необходима съставка за придвижване към следващото ниво е доверието. Нараненото доверие или наличието на мнителност се оказват задържащи за напредъка фактори.

Повечето взаимоотношения се оказват буквално замразени именно в тази фаза.

Приятелство, което не е преминало през теста на доверието, остава на едно по-повърхностно ниво на общуване. 

Бягай от хора, които не искат да изяснят очакванията си с теб (При семейните отношения това е доста по-сложно)!

Етап 3: Коопериране

На този етап двете страни са изяснили очакванията си и са предприели целенасочени усилия да свършат нещо заедно или да си бъдат полезни в определен контекст.

Етап 4: Синергия

Представете си симфоничен оркестър, в който всичко е идеално съчетано и звучи прекрасно. Това е чудесна илюстрация за начина, по който бихме желали да видим нашите приятелства, нали?

Етап 5: Приключване

В най-добрия случай двете страни установяват, че взаимоотношението е изпълнило целта си и се уточняват бъдещите му параметри, в зависимост от новите обстояелства. Не е задължително този етап да бъде свързан с криза!

Дори и да си се радвал на дълготрайно приятелство, определени ситуации могат да поставят взаимоотношенията ви на тест при новите условия. 

Opt In Image
Стартира новият семестър в "Повече от успешен"!
Подобри всяка лична и семейна ситуация значително!

Ето какво можеш да очакваш:

✅ Онлайн-достъп до повече от 100 записани обучения и психологични инструменти, събирани в продължение на 10-години;
✅ Видео-бюлетин с месечни петдневни предизвикателства за значително подобрение на ситуации от твоя личен, семеен и професионален живот и статии от треньорите ни;
✅ Библиотека с реално тествани ресурси, тестове и инструменти от професионалния ни опит с бързи практични решения (нарастваща всеки месец);
✅ Личен достъп до създателите на програмата и седмичните ни събирания в Zoom-група, които ще ти помогнат да се придвижиш към определяне и реализация на твоята лична мисия, както и към подобрение на всяка пречка в твоя личен, семеен и професионален живот;

  • ПЛЮС: Подкрепяща общност, където ще намериш съмишленици и отговор на всеки твой въпрос!

Споделянето на жилище например, започването на съвместен бизнес, промяната на местоживеене – няма как наличието на тези житейски обстоятелства да не ви засегне.

Още някои принципи, свързани с петте етапа:

  • Ти можеш да се намираш на различна фаза във всяко едно от твоите взаимоотношения;
  • Възможно е всяко взаимоотношение да зацикли и това да задържи развитието ти.
  • Важно е да си наясно какво е необходимо да направиш (и какви нови умения ще ти бъдат необходими), за да придвижиш взаимоотношенията си към следващото ниво.

Не е необходимо всяко взаимоотношение да приключва, но може да се сменя целта и интензитета на взаимодействие.

Съществуват две крайности в тази посока:

1. Бързо преустановяване на взаимоотношенията;

2. Липса на ясни граници.

Независимо от етапа, на който се намират твоите взаимоотношения, винаги ще се връщаш временно на етап 2 (сблъсък на идеи), тъй като ще възниква необходимост от повишаване на доверието при изкачване на следващото ниво. 

Пример: Сгодените двойки се карат често точно преди брака, поради нуждата от повече сигурност в отношенията им.

Стрес-тестовете на взаимоотношенията не са нещо негативно!

Всяко преминаване през междуличностна криза задълбочава нашите взаимоотношения и повишава доверието.

Най-сериозен личностен растеж настъпва тогава, когато едно взаимоотношение премине през състояние на криза и отново се отправи към етапа на привличане! 

Въпросът, който следва да си задаваме винаги е:

“От какво се нуждаем, за да повишим нивото на доверие в нашите взаимоотношения?”

Какво ще кажеш, ако опиташ нещо? Направете си списък с вашите взаимоотношения и отбележете фазата, на която то се намира.

Опишете какво е необходимо, за да се повиши нивото на доверие за поне три от вашите заимоотношения.  

Opt In Image
Стартира новият семестър в "Повече от успешен"!
Подобри всяка лична и семейна ситуация значително!

Ето какво можеш да очакваш:

✅ Онлайн-достъп до повече от 100 записани обучения и психологични инструменти, събирани в продължение на 10-години;
✅ Видео-бюлетин с месечни петдневни предизвикателства за значително подобрение на ситуации от твоя личен, семеен и професионален живот и статии от треньорите ни;
✅ Библиотека с реално тествани ресурси, тестове и инструменти от професионалния ни опит с бързи практични решения (нарастваща всеки месец);
✅ Личен достъп до създателите на програмата и седмичните ни събирания в Zoom-група, които ще ти помогнат да се придвижиш към определяне и реализация на твоята лична мисия, както и към подобрение на всяка пречка в твоя личен, семеен и професионален живот;

  • ПЛЮС: Подкрепяща общност, където ще намериш съмишленици и отговор на всеки твой въпрос!