групов-коучингПроцесът на промяна ме вълнува от години.

Често съм си задавал въпроса кое е онова, което кара човек да се промени…

… и коя е причината, поради която толкова малко хора съумяват да установят трайни навици в живота си.

Фактите остават, че буквално на пръсти се броят онези, които успяват да се придържат към решенията си за повече от няколко месеца.

Преди време един от членовете на груповата ни коучинг-програма „Повече от успешен“ сподели, че подкрепата на останалите хора от групата е спомогнала да преживее промяна в конкретна сфера от живота си.

Поемането на ангажимент пред друго човешко същество предизвиква.

Включването в група с обща посока и цел спомага за преодоляване на лошите навици.

Нека ти разкажа една история…

Около 480 г. пр. Хр. между Персия и Гърция бушува война.

Царят на Спарта – Леонид, повежда малък остатък от своята армия – 300 войници, които искат да попречат на армията на персийците, състояща се от 250 000 души, да премине през Термопилите.

Цар Ксеркс лично наблюдавал битката.

Мислиш, че се шегувам?

Не, това е истинска история.

Тези войници образували групови барикади, изтласквайки врага с копията си.

Те били тренирани и подготвени през целия си живот за този час.

Персийците падали под копията на гърците.

20 000 мъртви според Херодот.

Има огромна сила в единството.

Не случайно групите на взаимопомощ от типа на АА (Анонимните алкохолици) са едни от най-ефективните при справяне с алкохолизма.

Причината, поради която съм посветил голяма част от времето си на групов коучинг, е тази:

Убеден съм, че заедно можем да си помогнем!

Групата може да предизвика към промяна!

Когато се събере група с определена цел, това се оказва ползотворно за участниците, тъй като те намират подкрепа, вдъхновение и са предизвикани към това да поемат отговорност.

Ти не можеш да се справиш сам – всеки един от нас има нужда от огледала и отговорност пред някой.

Най-естествената среда за развитие е разбира се семейната такава, но тъй като в днешно време има все по-сериозен разпада на естествените семейства, наличието на група може да помогне на човек да намери ново ниво на приемане и помощ.

Разбира се, това не бива да се идеализира, защо и в една микрообщност може да има проблеми.

Какви са ползите от група?

 • Получаваш възможност за обратна връзка;
 • Намираш подкрепа и насърчение;
 • Учиш се как да бъдеш честен и открит;
 • Предизвикан си да поемеш отговорност за живота си без да насърчаваш другите;
 • Ставаш по-постоянен и последователен.

Въпреки подкрепата на другите, неизменен остава фактът, че ти ще останеш сам с твоите лични предизвикателства. Ето няколко истини, които не е добре да забравяш:

 1. Животът е често несправедлив и труден;
 2. Не можеш да избягаш от болката и от смъртта;
 3. Въпреки подкрепата на другите, ти все още ще се изправяш срещу трудностите сам;
 4. Ти се развиваш, когато ставаш все по-честен с другите;
 5. Необходимо е да поемеш пълна отговорност за живота си, никой от групата не може да го направи за или вместо теб.

Всяка група би трябвало да съдържа в програмата си елемент за скрийнинг до каква степен участниците се придвижват по отношение на своите цели.

Ето някои възможни въпроси:

 • Как се придвижвам по отношение на целите си?
 • Кои упражнения направих?
 • Какво искам да променя?

Добре е във времето за скрийнинг да се планират и контакти през седмицата между участниците с оглед по-пълноценна отговорност.

Opt In Image
Безплатна аудио-книга: КАК ДА ОТКРИЕШ ЗА КАКВО СИ РОДЕН
Най-слушаната българска аудио-книга за определяне на личната мисия!

Напиши мисията на живота си в едно-единствено изречение!