Груповата сесия дава възможност за участие в реални междуличностни взаимоотношения, поемане на роли и споделяне на емоции, свързани с Интернет. Целта е да се окаже социална подкрепа, която е особено важна за самотни, безработни и домакини.

Съществува изключително разнообразие от групи за взаимопомощ, като най-разпространените са Анонимните групи, в които влизат Aнонимните зависими към интернет и технологиите (ITAA), Анонимните зависими към порнография (PAA) и Aнонимните секс зависими (SAA).

Всички те са базирани върху 12- стъпковите програми като на Анонимните алкохолици и Анонимни наркозависими: от признаването на загубата на контрол над ползването на интернет и технологиите до достигане на духовно събуждане и желание да се подпомагат други зависими, които тръгват по пътя на въздържанието (в случая с интернет – контролираното, разумно използване).

Първа стъпка
Признаваме, че сме безпомощни пред алкохола, че животът ни е станал неуправляем.

Втора стъпка
Повярвахме, че сила по-висша от нас може да ни върне здравия разум.

Трета стъпка
Взехме решение да оставим волята и живота си в ръцетe на Бога, така както Го разбираме.

Четвърта стъпка
Направихме дълбок и безстрашен анализ на самите себе си.

Пета стъпка
Признахме пред Бог, пред себе си и пред друго човешко същество истинската същност на грешките си.

Шеста стъпка
Бяхме напълно готови Бог да отстрани тези несъвършенства на характера ни.

Седма стъпка
Смирено Го помолихме да отстрани нашите недостатъци.

Осма стъпка
Направихме списък на хората, на които бяхме причинили зло и пожелахме да изкупим вината си пред тях.

Девета стъпка
Лично изкупихме вината си пред тези хора, когато това бе възможно, освен в случаите, когато това би наранило тях или други.

Десета стъпка
Продължихме да правим равносметка със самите себе си и когато допускахме грешки бързо си ги признавахме.

Единадесета стъпка
Опитахме се да задълбочим съзнателната връзка с Бог – както Го разбирахме – чрез молитва и размисъл. Помолихме го само да ни съобщи волята му и да ни даде сили да я изпълним.

Дванадесета стъпка
Достигнали до духовно пробуждане като резултат от тези стъпки, ние се постарахме да предадем тяхното послание на други алкохолици и да прилагаме тези принципи във всичките си дела.

Смисълът на тези групи е в осъзнаването на сериозността на този проблем и желанието в полагането на усилия за спирането на посещенията на порнографски сайтове и разумно използване на интернет.

За да бъде допуснато лицето в този вид групи е необходимо то да има желание да ги посещава на първо място и то регулярно.

Целта е да осъзнае, какви щети в живота му е причинила зависимостта от интернет и да си намери „спонсор“ (обикновено човек от същия пол, но не е задължително), за да му помага в този вид програма.

Групата на Анонимните зависими към порнография очаква от хората, които спират проблемното си поведение свързано с прегледи на тези материали да разберат, че от тук нататък няма да са способни да ги посещават по социално приемлив и само за забавление начин, така както алкохолнозависимите не могат да пият социално приемливо в границите на стандартната употреба на алкохол.

В България групите на Анонимните алкохолици (АА) съществуват от 1989 г. По-късно възникват групи на Анонимни Хазартнозависими – АХ на територията на гр. София.

Проучванията на автора (към януари 2018 г.) показаха, че групи на Анонимни интернет-зависими провеждат своите срещи всяка събота от 16:00 ч. в сградата на Католическа църква „Св. Йосиф”, гр. София (ул. „Княз Борис I” No 146, Пасторален център, стая 2 – на ъгъла с бул.„ Тодор Александров”, до метростанция „Сердика”).

Освен в столицата, такива групи съществуват и в други големи градове в България, а информация за тях може да бъде открита на сайтовете на АА България (http://aa-bg.dir.bg; http://www.aa-bg.info/; http://aa-stara-zagora.com/).

Групите за взаимопомощ се формират, за да съберат хора с общ проблем. Когато споделят личните си истории един с друг, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията.

Обединени от общия проблем – зависимостта от интернет, те разбират, че не са сами, че има и други като тях, с проблеми, подобни на техните.

Срещите се организират и провеждат в защитена среда и спокойна атмосфера, която гарантира конфиденциалността на присъстващите и споделената информация.

Тези 12-стъпкови групи за взаимопомощ намаляват риска от рецидив и помагат на зависимите от интернет да засилят своите мрежи на социална подкрепа, да подобрят отношенията си с хора извън интернет и да се справят със силното, неконтролируемо желание да ползват интернет по време на възстановяването от зависимостта (Young 2004).

Изследванията на Hurr (2006) показват, че мултимодалната интервенция, фокусирана върху индивидуалните, социални и средови фактори е най-ефективният подход при терапията на интернет- зависимостите.

Според този автор, отделните интервенции (родителски или училищни), най-вероятно няма да имат успех в терапията на този вид зависимости.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: ,