Ако искаме в действителност да бъдем ефективни като родители, е важно ролята ни да се видоизмени и да промени функциите ни от инструктори към ментори! 

Нашият типичен подход като родители е да се фокусираме върху отговора на въпроса „Какво?“, докато менторството се насочва към отговора на въпроса „Защо?“. 

Ако например от децата се изисква да напишат вдъхновяващо съчинение, ще е необходимо да научат по какъв начин могат да използват основите на граматиката, правописа на думите и различните изражения на художествената реч.

Менторството се фокусира повече върху процеса на прилагане на наученото в практиката − не само как да се направи нещо, а защо то се оказва полезно. 

Менторите предават своята мъдрост, практически способности и творчество, за да могат децата да намерят и изразят по-добре себе си; да развият свой собствен набор от способности. 

Крайната цел е нашите собствени деца да се превърнат в ментори!

Вместо да играем често невдъхновяващата роля на основния взискателен играч, ние се превръщаме в пътеводител, модератор, хореограф и помощник! 

Opt In Image
Стартира новият семестър в "Повече от успешен"!
Подобри всяка лична и семейна ситуация значително!

Ето какво можеш да очакваш:

✅ Онлайн-достъп до повече от 100 записани обучения и психологични инструменти, събирани в продължение на 10-години;
✅ Видео-бюлетин с месечни петдневни предизвикателства за значително подобрение на ситуации от твоя личен, семеен и професионален живот и статии от треньорите ни;
✅ Библиотека с реално тествани ресурси, тестове и инструменти от професионалния ни опит с бързи практични решения (нарастваща всеки месец);
✅ Личен достъп до създателите на програмата и седмичните ни събирания в Zoom-група, които ще ти помогнат да се придвижиш към определяне и реализация на твоята лична мисия, както и към подобрение на всяка пречка в твоя личен, семеен и професионален живот;

  • ПЛЮС: Подкрепяща общност, където ще намериш съмишленици и отговор на всеки твой въпрос!

По какъв начин може да се случи менторство в по-съвременен контекст?

Един от съвременните авторитети по въпросите за лидерството в бизнес-света, Джон Максуел, твърди следното:

„Ние учим онова, което знаем, но възпроизвеждаме онова, което сме.“

Ние възпроизвеждаме онова, което сме, а не онова, което казваме, че сме.

Най-подходящият начин да се създаде подобно взаимоотношение е да заставим себе си да разберем нуждите на нашите деца и да се подготвим до такава степен, че да сме в състояние да ги посрещнем ефективно.

Когато познаваме тези нужди по-добре, ние ще се намираме в позицията да спрем повечето възникващи проблеми у дома, преди те дори да са започнали.

Кой не би откликнал, ако му се осигури подходяща атмосфера на приемане, грижа, уважение и бива третиран с достойнство?

В човешката история именно онези, които се грижат за хората, печелят правото да водят. Валидно е също и обратното − трудно е дори да си помислим, че можем да повлияем някого, ако първо не се опитваме да го разберем и не проумеем собствените му потребности.

Разбира се, има ситуации, в които се налага родителят да взема непопулярни решения, дори и те да не се харесват на детето!

Някои идеи за повече ефективност в менторския процес:

  • Бъдете модел за детето, давайки му възможност да наблюдава, докато направите лична демонстрация (понякога дори няколко пъти, докато я разбере). Обяснете защо сте направили онова, което демонстрирате;
  • Ангажирайте го. Дайте му кратки инструкции − в какво е ангажирано, какво се очаква от него и как трябва да се подготви.
  • Помолете го да се упражнява в съответната дейност.
  • Нека изпълни задачата. Отдръпнете се и само при необходимост му помагайте да я свърши. Освободете доверие към него и му дайте свободата да греши.
  • Оценете заедно случилото се. Това е най-важната и най-пренебрегваната стъпка. След като задачата е свършена може да попитате: „Как се чувстваш?“; „Как можеше да направиш задачата още по-добре?“.
  • Препоръчайте допълнителни книги и материали, които ще съдействат за подобряване на резултатите.
  • Освободете приемане, независимо от това как той/тя се справи със задачата.

Смятам, че именно в по-близкото взаимодействие се съдържа ключът към успеха у дома. Проучванията сочат, че децата си спомнят около 90% от онова, което правят и по-малко от 10% от онова, което слушат. 

Менторството е свързано с преживяване – то е по-неформално и предполага изграждането на подходящи взаимоотношения.

Менторът действа като съветник, споделяйки знания и умения, основани на неговия или нейния собствен натрупан опит. Целта на това взаимодействие е да се помогне на инструктирания да достигне и дори да надмине своя ментор.

Една от основните цели на менторството е моделиране на характера.

Разбира се, това е само една от основните функции на родителите у дома. Формирането на ценности се изгражда първо в семейството – няма друг, по подходящ начин от това етичният код да се предаде чрез мама и татко.

Няма по-голям подарък, който можете да направите на децата от това да им помогнете да изградят своя характер, тъй като той винаги надживява уменията!

Opt In Image
Стартира новият семестър в "Повече от успешен"!
Подобри всяка лична и семейна ситуация значително!

Ето какво можеш да очакваш:

✅ Онлайн-достъп до повече от 100 записани обучения и психологични инструменти, събирани в продължение на 10-години;
✅ Видео-бюлетин с месечни петдневни предизвикателства за значително подобрение на ситуации от твоя личен, семеен и професионален живот и статии от треньорите ни;
✅ Библиотека с реално тествани ресурси, тестове и инструменти от професионалния ни опит с бързи практични решения (нарастваща всеки месец);
✅ Личен достъп до създателите на програмата и седмичните ни събирания в Zoom-група, които ще ти помогнат да се придвижиш към определяне и реализация на твоята лична мисия, както и към подобрение на всяка пречка в твоя личен, семеен и професионален живот;

  • ПЛЮС: Подкрепяща общност, където ще намериш съмишленици и отговор на всеки твой въпрос!
 

Tags: