Ако искаме в действителност да бъдем ефективни като родители, е важно ролята ни да се видоизмени и да промени функциите ни от инструктори към ментори! 

Нашият типичен подход като родители е да се фокусираме върху отговора на въпроса „Какво?“, докато менторството се насочва към отговора на въпроса „Защо?“. 

Ако например от децата се изисква да напишат вдъхновяващо съчинение, ще е необходимо да научат по какъв начин могат да използват основите на граматиката, правописа на думите и различните изражения на художествената реч.

Менторството се фокусира повече върху процеса на прилагане на наученото в практиката − не само как да се направи нещо, а защо то се оказва полезно. 

Менторите предават своята мъдрост, практически способности и творчество, за да могат децата да намерят и изразят по-добре себе си; да развият свой собствен набор от способности. 

Крайната цел е нашите собствени деца да се превърнат в ментори!

Вместо да играем често невдъхновяващата роля на основния взискателен играч, ние се превръщаме в пътеводител, модератор, хореограф и помощник! 

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

По какъв начин може да се случи менторство в по-съвременен контекст?

Един от съвременните авторитети по въпросите за лидерството в бизнес-света, Джон Максуел, твърди следното:

„Ние учим онова, което знаем, но възпроизвеждаме онова, което сме.“

Ние възпроизвеждаме онова, което сме, а не онова, което казваме, че сме.

Най-подходящият начин да се създаде подобно взаимоотношение е да заставим себе си да разберем нуждите на нашите деца и да се подготвим до такава степен, че да сме в състояние да ги посрещнем ефективно.

Когато познаваме тези нужди по-добре, ние ще се намираме в позицията да спрем повечето възникващи проблеми у дома, преди те дори да са започнали.

Кой не би откликнал, ако му се осигури подходяща атмосфера на приемане, грижа, уважение и бива третиран с достойнство?

В човешката история именно онези, които се грижат за хората, печелят правото да водят. Валидно е също и обратното − трудно е дори да си помислим, че можем да повлияем някого, ако първо не се опитваме да го разберем и не проумеем собствените му потребности.

Разбира се, има ситуации, в които се налага родителят да взема непопулярни решения, дори и те да не се харесват на детето!

Някои идеи за повече ефективност в менторския процес:

  • Бъдете модел за детето, давайки му възможност да наблюдава, докато направите лична демонстрация (понякога дори няколко пъти, докато я разбере). Обяснете защо сте направили онова, което демонстрирате;
  • Ангажирайте го. Дайте му кратки инструкции − в какво е ангажирано, какво се очаква от него и как трябва да се подготви.
  • Помолете го да се упражнява в съответната дейност.
  • Нека изпълни задачата. Отдръпнете се и само при необходимост му помагайте да я свърши. Освободете доверие към него и му дайте свободата да греши.
  • Оценете заедно случилото се. Това е най-важната и най-пренебрегваната стъпка. След като задачата е свършена може да попитате: „Как се чувстваш?“; „Как можеше да направиш задачата още по-добре?“.
  • Препоръчайте допълнителни книги и материали, които ще съдействат за подобряване на резултатите.
  • Освободете приемане, независимо от това как той/тя се справи със задачата.

Смятам, че именно в по-близкото взаимодействие се съдържа ключът към успеха у дома. Проучванията сочат, че децата си спомнят около 90% от онова, което правят и по-малко от 10% от онова, което слушат. 

Менторството е свързано с преживяване – то е по-неформално и предполага изграждането на подходящи взаимоотношения.

Менторът действа като съветник, споделяйки знания и умения, основани на неговия или нейния собствен натрупан опит. Целта на това взаимодействие е да се помогне на инструктирания да достигне и дори да надмине своя ментор.

Една от основните цели на менторството е моделиране на характера.

Разбира се, това е само една от основните функции на родителите у дома. Формирането на ценности се изгражда първо в семейството – няма друг, по подходящ начин от това етичният код да се предаде чрез мама и татко.

Няма по-голям подарък, който можете да направите на децата от това да им помогнете да изградят своя характер, тъй като той винаги надживява уменията!

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: