МЛМ

През последните десетилетия МЛМ-компаниите (компании на мрежовия маркетинг) придобиха изключителна популярност, поради простия факт, че осигуряват достъп и възможности на обикновените хора за бързо стартиране на собствен бизнес. В световен мащаб днес МЛМ е огромна, макар и често противоречива мултимилиардна индустрия, радваща се, както на огромна подкрепа, така и на остри опровержения. Днес само в Америка в МЛМ-бизнес са въвлечени около 10 милиона души. Водещи имена в света на бизнеса, като Доналд Тръмп, Стивън Кови и Робърт Кийосаки, започнаха да насърчават МЛМ като алтернатива на традиционния бизнес за обикновените хора.

Индустрията стартира по време на Голямата депресия в САЩ, получавайки силен тласък за последните 50 години от своето съществуване, а МЛМ-компаниите обучиха милиони диструбутори. С напредъка на Wacthers през 1937, която стартира почти на дъното на Голямата депресия, както и с появата на компанията за директна дистрибуция на витамини в Калифорния през 1941 г. (преименувана, впоследствие, на Amway), МЛМ промени света към по-добро, особено в сферата на хранителната индустрия, витамини и добавки.

Какво точно е МЛМ?
Съвсем накратко – МЛМ включва директната продажба на продукт или услуга чрез лична препоръка на независими представители, в замяна на което те получават комисионни за продажбата. МЛМ е различен от традиционния бизнес-модел, в който продуктите или услугите се рекламират чрез масовата медия. В допълнение, като независим сътрудник, ти можеш да „спонсорираш“ други независими сътрудници, които правят същото, и по този начин ти изграждаш своето „дърво“. Бидейки техен спонсор, ти получаваш допълнителни комисионни и от техните продажби, като линията може да продължи до няколко (понякога – много повече) нива надолу и/или настрани.

„Пирамиди“ ли са МЛМ-компаниите?
Много хора смятат, че МЛМ и пирамидите-измами са едно и също нещо – част от причината за това се дължи на критиците, които понякога поставят под общ знаменател двете категории, без непременно да познават индустрията. Всъщност, в своя чист вид МЛМ е подходящ бизнес-модел, който дава възможност за създаване на допълнителен или пълен доход. Разбира се, това не означава, че всичко в тази индустрия е розово – това е бизнес, който по-голямата част от включилите се не успяват да развият. Над 60% от развиващите МЛМ-бизнес не успяват да направят никакви пари. Същото важи и за редица други професии в сферата на директните продажби – агенти за недвижими имоти, застрахователни агенти, директни търговци от врата на врата, продавачи на коли и т.н. Директните продажби и търговия дават възможност за създаване на много високи доходи, но по никакъв начин не гарантират възвращаемост. Успехът, в което и да е било бизнес-начинание, изисква специални умения.

Какво представлява пирамидата?
Пирамидите са нелегални схеми, при които от участниците се изисква да инвестират големи суми, в замяна на обещание за бърза печалба чрез завербуване на допълнителни участници. В подобни компании често отсъства реален продукт или услуга. Системата зависи от присъединяването на нови хора, а не от продажбите. Понякога промотърите на подобен род схеми наподобяват МЛМ чрез въвеждане на линия продукти, но пропорцията между стойността на продукта и сумите, които се изисква да бъдат инвестирани, е твърде голяма. Правят се много малки или никакви усилия, за да стигне продуктът до потребителите. Вместо това, компенсациите се изплащат за вербуването на нови дистрибутори, от които се изисква да купуват продукта, и по този начин да поддържат живота на системата. В крайна сметка, системата се срива, поради невъзможността на най-ниските нива да я поддържат.

 

Принципът за отделяне на добрите от лошите компании е елементарен и зависи от това, дали ти се плаща ПРИОРИТЕТНО за привличане на нови хора или не. Ако бизнесът е основан ПРЕДИМНО на този принцип, то компанията е пирамида и е нелегална. Избягвай компании, чийто успех зависи от присъединяването на нови хора, вместо от продажби на директния потребител. Повечето пирамиди имат склонността да поставят много по-висока цена на продукта, като комисионните се разпределят между сътрудниците. „Лакмусовият тест“ за легалните МЛМ-компании са цените на продуктите или услугите на други не-МЛМ компании, които предлагат подобен род продукт или услуга. Избягвай също и компании, които са на МЛМ-принцип и не предлагат никакво обучение.

Характеристики на добрия МЛМ-бизнес
1. Необходимо е продуктите, които се разпространяват чрез мрежата, да бъдат по-качествени, в сравнение с продукти, разпространявани по друг начин. За да бъде квалифицирана като успешна, една МЛМ-компания следва да предлага висококачествен продукт. Това създава по-високо ниво на доверие сред потребителите.

2. Добрият МЛМ-бизнес се основава на продажбите до крайните потребители, без да им обещават схеми за бързо забогатяване, зависещи от големи лични инвестиции.

3. Макар и чистият МЛМ-бизнес да предлага бонуси за продажби, направени в мрежата от привлечен сътрудник, той не би трябвало да изплаща бонус за самия акт на присъединяването.

Предимства на МЛМ-бизнеса
– в почти всички случаи доставката до клиентите се осигурява от компаниите, което спестява много време;

– за подобен вид работа не се нуждаеш от офис и можеш да я извършваш от къщи;

– приложен в своята най-чиста форма, МЛМ-бизнесът създава възможност за допълнителни доходи, респективно, по-добър начин на живот и финансова независимост;

– възможност за развитието на бизнес-качества и умения, тъй като повечето компании предлагат безплатно обучение;

– създават се добри възможности за изграждане на приятелства и социални мрежи. Много хора са привлечени от презентациите на редица МЛМ-компании, заради възможността да общуват и да поддържат здравословен социален живот. Този вид бизнес представлява точно обратното на скучното работно ежедневие и създава препоставки за многообразие;

– МЛМ е добра възможност за обикновения човек да се научи да печели пари и да прекарва повече време със семейството си.

Опасности при влизане в МЛМ-бизнес:
– МЛМ изисква влагането на изключително много време, енергия, понякога, дори с цената на големи финансови загуби;

– МЛМ съдържа потенциален разрушителен заряд за близки, вече изградени взаимоотношения. Тъй като философията на МЛМ е свързана с най-близките на сътрудника хора, нерядко могат да се разрушат близки контакти, понякога и с близки роднини. Особено опасно е да се таргетират ВЕЧЕ изградени общности, като клубове по интереси, социални мрежи или граждански групи. Дългосрочните приятели се превръщат в „проекти“, а кварталът – в пазар за твоя продукт. Мотивите се променят, подозрението расте, формират се разделения, особено ако бизнесът е започнал от лице, намиращо се в позиция на власт, което има влияние над повече хора.  Приятелите и роднините би трябвало да се третират като такива, а не като потенциални „проекти“;

– МЛМ-компаниите са насочени към създаване на прекалено много търговци, които създават отново търговци, отмествайки фокуса от дистрибуцията на продукта или услугата;

– Почти всички МЛМ компании използват „създаването на бързи пари“ като основен мотив при своите презентации, поставяйки по-силен и нерядко крайно ексклузивен акцент върху естеството на бизнеса. Развилите подобен вид ексклузивност сътрудници започват да вярват и да убеждават другите да вярват, че тяхната компания е единствена и неповторима, а онези, които не са се включили в нея, са „хора, които не улавят възможности“. По този начин алчността, а не доброто управление и настойничество стават водещи мотиви в бизнеса;

– Съществуват немалко МЛМ компании, които твърдят, че правят нещо повече от бизнес, придавайки религиозен характер на своите събрания и презентации. По този начин, те формират Ню-ейдж култура, вместо да се стремят да пласират продуктите си до крайния потребител;

– МЛМ-промотърите могат да поставят огромен натиск за продажби върху другите сътрудници и да им причинят душевни страдания;

– Никога не забравяйте, че дори и най-успешните МЛМ-компании губят голям процент от своите сътрудници. Amway, например, твърди, че губи 50% от присъединилите се дистрибутори всяка година.

В заключение:
Настоящият материал разглежда, както позитивните, така и негативните страни на мулти-левъл маркетинг бизнеса и не се ангажира с конкретен бизнес-съвет. Лично решение и отговорност на всеки е да проучи съответната компания, преди да се включи в нея. МЛМ е подходяща бизнес-алтернатива, при положение, че:

– човек притежава или е готов да развие подходящите за целта умения;
– готов е да инвестира и изгуби значително количество време, енергия, усилия и дори финанси;                                                                     – развива бизнеса си извън контекста на вече изградени социални общности;
– не поставя „вербуването“ на сътрудници пред продажбите на продукта или услугата;
– не злоупотребява с позицията си, ако се намира във висока позиция на власт.

Снимка: Студио ФО

Opt In Image
Запиши се за бюлетина "Семейни новини"!
Стани абонат на блога ни и ще получиш достъп до:
  • безлатни статии от практиката, в които споделяме от практиката по какъв начин нашите клиенти се справиха с кризата в семейните отношения;
  • текущи промоции - обикновено с огромна отстъпка от редовната цена!
  • регулярни безплатни съвети, които можете да свалите и приложите веднага. Намаляват семейните конфликти - гарантирано!
  • новини за предстоящи наши продукти и събития;
  • безплатни съвети за семейството/отглеждането на децата почти всеки ден...

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.