• Деца в училищна възраст

    Деца в училищна възраст

      Навлизането в пубертета Един от най-лошите навици на родителите е да оставят детето да се информира само по въпросите за пубертета и да разчитат, че то ще получи информацията от някой друг – училището или (най-зле) улицата. Най-добре е информацията да се дава и от двамата родители, даващи своите […]

     
 
Opt In Image
Подобри значително комуникацията в семейството!
… и научи как да изградиш дълбока близост с партньора, копнеж за другия и непоклатима връзка, която трае през целия ви съвместен живот!

Интензивна програма за двойки

Местата са ограничени!