• Как да мислим критично?

    Как да мислим критично?

    В ситуация на криза е ключово важно да се научим да мислим критично – относно събитията, източниците, както и интерпретацията им, без да позволим да се превърнем в циници. Необходимо е да се погледне от различни ъгли, да се обмислят различни възможности или идеи, преди да се реагира. Всеки може […]

     
 
Opt In Image
30 въпроса от семейното здраве
Създайте крепко здраве у дома за всеки член на вашето семейство!

Тази книга е реално приложена в собствения ни семеен живот.