• Да оценим нивото на стрес в живота си

    Да оценим нивото на стрес в живота си

    Много често на хората им е трудно да направят разлика между здравословното наличие на стрес в живота и стреса, който ни довежда до точка на прегаряне. В практиката си съм наблюдавал два типа хора, отиващи до крайност: Първият тип са онези, които не осъзнават, че наличието на известна доза стрес […]