• Как да се справим с разочарование и обида?

    разочарование и обида

    Понякога се срещам с някои изключително лъчезарни и ведри на пръв поглед хора. Колко голямо е учудването ми обаче, когато започнем да говорим за някои преживени в миналото ситуации и това привидно спокойствие бива измествано от разочарование и обида. Когато стане въпрос за други хора (и особено за точно определени) […]

     
 
Opt In Image
30 въпроса от семейното здраве
Създайте крепко здраве у дома за всеки член на вашето семейство!

Тази книга е реално приложена в собствения ни семеен живот.