• Осъзнай разликите между мъжа и жената

  Осъзнай разликите между мъжа и жената

  Налага се да говоря за разликите между мъжа и жената отново и отново! През последните години ставаме свидетели на ненаучно-основани схващания по отношение на половете и двойките преживяват високи степени на конфликтност, поради неразбирането си за тези разлики. Общоприетото схващане е, че едва ли не двата пола са идентични, като […]

   
 • Как да разберем жените?

  Как да разберем жените?

  Дали наистина разбираме ценността на съпругата си и това, което тя прави за живота на децата у дома? Не е трудно да разберем, че жените се различават доста от мъжете в много сфери. Често тези различия са причина за конфликти. А когато дойдат децата те още повече излизат наяве: различия […]

   
 
Opt In Image
Подобри значително комуникацията в семейството!
… и научи как да изградиш дълбока близост с партньора, копнеж за другия и непоклатима връзка, която трае през целия ви съвместен живот!

Интензивна програма за двойки

Местата са ограничени!