Всеки родител мечтае децата му да се владеят по-добре.

Установяването на граници е важна част от успешното родителство.

Но… за добро или лошо сме заобиколени от най-различни идеи за възпитанието.

Има различни теории – от напълно либералното схващане за пълна свобода на действията на детето до напълно авторитарно поведение от страна на родителя.

Ще изложа моето лично разбиране върху границите, които поставяме на нашите скъпоценни деца. Ще дам примери от практиката ми като родител на три нови личности.

Малките деца се идентифицират с посрещането и задоволяването на техните първични нужди.

С времето това се променя.

Проходилчетата често искат да влязат в директна конфронтация с властта над тях в ситуации относно техните желания и безопасност. Когато родителите не съумяват да установяват ясни граници, децата не развиват способността да управляват себе си.

Ефектите от лимитите не се виждат веднага и знам, че е много трудно да се постоянства и да се види ефекта от любящи граници.

Тук знам, че някои веднага ще ме провокират – децата имат способност да се ориентират в заобикалящия ги свят и да се предпазват, особено ако ги зачитаме и вярваме в тях. Те сами установяват правила и осъзнават ограниченията.

Дали това е достатъчно?

Всъщност и двете разбирания са верни за мен – изкуството на родителя е да прецени…

…кога и до колко да приложи пълно доверие

… или да постави любящи граници.

Родителството е едно от най-трудните умения на света и човек постоянно се учи.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Когато беше малка една от дъщерите ми, няма да забравя как за миг се втурна през най-оживената улица в един друг град, за да стигне до роднините си, без да вижда никакви превозни средства около нея.

Ако тя не знаеше за думичките „не“, „не трябва“, „спри“ – не ми се мисли как щеше да завърши всичко.

За нея хората са най-важни и тя продължава да си е така…

Познавайки тази нейна склонност, като родител си имам винаги едно на ум.

Другата ми дъщеря е доста по-предпазлива – тя никога не е падала от колело; не се е излагала на твърде големи опасности заради някой; не похабява дрехите… всичко пази и подрежда.
При нея по-скоро казваме – „давай“, „отивай“ или „бъди смела“.

Наша е отговорността да познаваме децата и да им помагаме, жонглирайки между различните способи за възпитание.

Какво показват изследванията – деца, на които не се поставят граници, имат по-ниска възможност да развият себеконтрол.

Децата се нуждаят от граници, за да имат емоционално здраво развитие.

Не неразумни граници на контрол, а съпричастност и състрадание, изразени като ограничение или последствие в контекста на силната връзка „родител-дете“.

Какво става, когато не се поставят лимити в поведението:

  • Родителите удовлетворяват желания, които не трябва да приветстват и това има нежелани последствия както за тях, така и за детето;
  • Желанията на децата се посрещат с цената на нещо друго;
  • Децата научават, че объркването, тъжното или пищящо настроение, се толерират.
  • Не развиват емоционална интелигентност – способност, която твърде рядко се среща и сред големите;
  • Детето никога не научава да прилага граници за самото себе си;
  • Детето научава, че щастието се постига с изпълнението на неговите желания;
  • Детето има по-голяма трудност за развитие на здравословно позитивно отношение към живота, което да не зависи от обстоятелствата. То получава посланието, че не е така обичано, когато е тъжно или ядосано;

Децата се нуждаят да знаят, че техните родители имат и друга роля, която е извън правенето на обичайните дейности, например да се погрижим и за тяхната безопасност!

Снизходителните родители постоянно правят компромиси с техните убеждения и ценности.

Те могат дори да пренебрегнат връзката родител-дете.

От друга страна, стриктно установеното родителство с граници, което не предлага на децата съпричастност, е толкова вредно, колкото и снизходителното родителство.

Децата процъфтяват, когато границите са установени със съпричастност.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: