Opt In Image
12 индикатора за успешен брак
Използвайте този списък с индикатори, който ще помогне да определите бързо силните и слабите области на развитие в брака ви!

✅ Ще разберете кои са силните и слабите области на развитие в отношенията ви...

✅ ЩЩе придобиете повече яснота и ще дефинирате ясно областите във връзката ви, които подлежат на промяна...

✅ Ще имате възможност да повдигнете въпроси, които понякога имате склонност да игнорирате...

✅ Ще си поставите конкретни цели за бъдещето...

❜❜ Извлекли сме принципите за успешен брак директно от практиката!❜❜
Стоян Георгиев, семеен терапевт

arrow (6)

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.

Screen Shot 2015-11-08 at 7.38.56