Опознай по-добре индивидуалните особености на децата си, техния темперамент, наследствена предразположеност и здравословни фактори, благодарение на биометричен тест!

За години помагам на родителите да определят темперамента и уникалните особености на децата си с помощта на… интервюта, психологични тестове и анализи.

Днес искам да ти предложа да отидеш една стъпка по-напред в тази посока и да направиш биометричен тест на своето дете (приблизителната точност е над 80%)!

Софтуерът под който работи Genetic Test e научно базиран и получените резултати показват индивидуалните характеристики на човека с точност от 85% до 95%. Науката занимаваща се с връзката между пръстовите отпечатъци и човешкия потенциал се нарича ДЕРМАТОГЛИФИКА и съществува от повече от 100 години.

Когато получиш тези резултати, съчетани с психологичните фактори (които могат да бъдат разбрани с помощта на наблюденията и анализа)…

… ще разполагаш с един доста по-цялостен поглед върху детското развитие и ще можеш по-добре да им помогнеш да се развият и успеят в живота!

Генетик-тестът ще бъде полезен на детето ти в няколко направления:

 • Типът образование – този показател показва в процентно изражение, в кое профилно образование детето би постигнало най-голям успех. Хората с разнородни таланти имат високи проценти в няколко области. Тази секция ще помогне на детето да учи онова, което ще работи и може да ви спести много време в напразно лутане и търсене;
 • Модел за самореализация – всеки човек може да поема различни роли в зависимост от житейските ситуации, но за всеки от нас съществува един модел за самореализация при който се постигат най-добри резултати. Генетик тест ни дава този модел на база на генетично заложените в нас качества;
 • Спорт – дерматоглификата отдавна се използва в спорта при подбора на талантливи деца и най-подходящия вид спорт за тях. Спортната част от анализа дава насока при избора на спорт, физически качества, темперамент, както и игрово амплоа при отборните спортове;
 • Темперамент – неповторимото многообразие на психиката на всеки човек е свързано с особеностите на физиологичния строеж и развитието на организма, както и с различните външни въздействия на социалната среда. Темпераментът е обусловен от типа нервна система и отразява предимно вродените характеристики на поведението;
 • Сфери на професионална дейност – Важно е сферата и направлението на професионалната дейност да се определя в съответствие с индивидуалните личностни характеристики. Тестът ви дава насоки за работата в която вие имате предимство по рождение и по-голяма вероятност да ви доставя удоволствие и морално удовлетворение;
 • Здраве и рискови фактори – В резултат от многобройните проучвания на руските учени са установени дерматоглифските признаци за много соматични патологии. Тестът ще ви разкрие степента на риск в проценти за предразположеност към напълняване, влияние и зависимост от алкохола, определени основни системи в организма;
 • Потенциал на нервната система – благодарение на дейността на централната нервна система се осъществява както саморегулацията на организма, така и неговият контакт с външната среда. Във функционирането на различните структури на нервната система могат да се разкрият общите закономерности, както и диференцираните свойства. Степента на проявление и съчетание на последните отразяват различието в психиката на хората и позволяват да се определят типовете нервна система.
 • Тип поведенческа адаптация и възприемане на нова информация –информацията за природните ви дадености, както и за силните и слабите страни може бъде много полезна за вашето себепознание. Това ще ви позволи да откриете най-подходящите за вас партньори и модели на взаимодействие с околните. Ще разберете как приемате нова информация и дали сте либерален, индивидуален или консервативен тип.

Бързам да споделя, че наскоро си направих този генетик-тест (тестът е приложим и за възрастни), който потвърди по-голямата част от наблюденията ми за мен самия – темперамента ми, сферата ми на развитие и дори здравословните ми предразположености!

Важно! Тестът е напълно безопасен.

Програмата не съхранява и не обработва изображения на пръстови отпечатъци. За извършването на анализа в програмата се използва само типа на кожния рисунък, чрез който е невъзможно да се идентифицира самоличността. Четецът се използва изключително и само за предаване на изображенията върху екрана на компютъра, като оператора визуално определя типът кожен рисунък и въвежда неговото буквено обозначение.

Тестът е подходящ за деца, ученици и тийнейджъри, като дава възможност от най-ранна възраст да се открият природните дарби на детето, заедно с неговите силни и слаби физически и психически качества и характеристики.

Как става тестването?

 1. С помощта на скенер се извежда пръстовия отпечатък на екрана на компютъра

2. Операторът определя визуално вида кожен рисунък с помощта на инструкцията и избира съответната пиктограма.

3. Пиктограмите на вида кожен рисунък за всеки един от 10-те пръста на двете ръце се въвеждат от оператора в програмата

4. Програмата изпраща по интернет кодирания HTTP протокол с обезличената формула, по която е невъзможно да се идентифицира личността. Формулата се състои от десет обозначения, избрани от шестте вида рисунъци, въведени от оператора в програмата. Пример: A, A, AT, RL, L, S, W, W, S.

5. Тази формула попада в сървъра, където с помощта на специален алгоритъм автоматично се генерира файл в PDF формат. С цел защита на авторските права, обработката на данните се извършва от отдалечен сървър, а не от компютъра на потребителя.

6. След няколко секунди програмата връща изходящ отчет от 17 страници в PDF формат. Анализа съдържа графики, процентно изражение на съответното качество, както и вербално обяснение към всеки параметър в теста. Файлът се изпраща и на посочения от клиента email.

Достоверност на данните

Продуктът Genetic-test е сертифициран от центъра за сертификация и мониторинг на качеството на продукцията N1028672 на основание на протокола от изпитване NПО-001 на научноизследователската лаборатория РОСС RU.АЯ79.Н17965. Компанията Genetic-test притежава патент за методиката „Начин за определяне на психологическите особености на личността по дерматоглифските маркери“.

Персоналните отчети по пръстови отпечатъци генерирани от Genetic-test се съставят въз основа на закономерностите, получени от статистически данни. Ние обобщихме резултатите на многобройните дерматоглифски изследвания проведени от учени от целия свят. Към този момент, това осигурява ниво на достоверност 85-95%. Специалистите на Genetic-test постоянно работят по усъвършенстване на програмата и провеждат нови изследвания за да бъдат резултатите от тестването още по-прецизни. Всеки блок информация в отчета е съставен въз основа на отделно научно изследване и има отделно ниво на достоверност, но е винаги достатъчно високо. Процентният показател говори за изразеност на признака. Ако процентът е малък, това означава, че човека не притежава това качество или го притежава в малка степен. Съответно, ако процентът е висок човека в голяма степен притежава това качество. Основните предимства на хребетните изображения като показател на вродените предразположености на човека са:

 • лесен неинвазивен метод за измерване
 • неизменност през целия живот на човека
 • наследяемост
 • отразява наследявани морфологични и физически признаци на човека (пол, раса, генни мутации и др.)
 • отразява наследявани неврологични и психологични признаци на човека (темперамент, начин на възприемане на информацията, тип поведенческа адаптация и др.)
1888 г. – сър Франсис Галтън започва да се занимава с пръстовите отпечатъци като инструмент за определяне на генетичната предразположеност и сигнал за определени наследствени черти. Той е и първият учен, който провежда научни експерименти и доказва, че всеки пръстоя отпечатък е уникален, както и че пръстовите отпечатъци никога не се променят през целия живот на човека. Според него шансът да се срещнат два еднакви пръстови отпечатъка е 1 на 64 милиарда. През 1892 публикува единствената по рода си книга “Пръстови отпечатъци”, идентифицирайки официално трите основни вида – дъга, примка и спирала.

С изучаването на рисунъците на папиларните линии се занимава науката дерматоглифика, възникването на която се отнася към 1892г. Пръстовите отпечатъци на човека се формират към 13-тата седмица от вътреутробното развитие на организма и остават непроменени през целия му живот. Кожата като цяло и рисунъците на върха на пръстите в частност се формират едновременно с нервната система от едни и същи зародишни листове, поради което те са надеждни генетични маркери и са неразривно свързани с физическите, конституционалните и психологическите признаци на човека. Общия ембрионален произход на кожата и нервната система е гарант за адекватността на резултатите от научните изследвания. По този начин съществува неразривна причинно-следствена връзка между свойствата на централната нервна система и дерматологическите признаци.

Първото приложение на уникалния рисунък на пръстовите отпечатъци е идентификацията на личности в криминалистиката. Hатрупването на описващия материал в криминалистическата дерматоглифика довежда до откриването на редица корелации между типовете кожни рисунъци и поведението на хората. По този начин се появява психологическата дерматоглифика, която установява мотивите на поведение и криминалистичния модел на личността за да се проведе издирване.

С развитието на дерматоглификата се натрупват голям брой научни трудове и изследвания, а също така много случаи на използването й в съдебно-следствената практика. Въз основа на аналитични данни са разработени дерматоглифически методи и написани докторски и кандидатски дисертации в различни области. Дерматоглификата започва да се използва не само за идентификация на личността, но и за съставяне психолологическия портрет на човека.

И най-вълнуващото – след контакта ми с представител на фирмата, Genetic test™️ ми обещаха 40% отстъпка от обичайната цена само за абонатите на Semeistvo.bg!

Вземи биометричен тест за децата си (или себе си) с 40% отстъпка: само за 29 лв.».

Важно: Препоръчвам резултатите от теста да се комбинират и с психологични изследвания, както и с други съществуващи психологични системи (MAPP, DISK) с цел още по-пълна картина и ефективност.