• По какъв начин влияе порното върху децата?

    По какъв начин влияе порното върху децата?

    Нека си го кажа направо: Много родители не осъзнават вредите, които причинява гледането на порно от страна на децата им. Защо смятам така? Порнографията може да се превърне в почти непоклатим негативен фактор на влияние върху детското умствено и емоционално здраве. Това не е голо твърдение. Нека подкрепя тезата си […]

     
 
Opt In Image
Подобри значително комуникацията в семейството!
… и научи как да изградиш дълбока близост с партньора, копнеж за другия и непоклатима връзка, която трае през целия ви съвместен живот!

Интензивна програма за двойки

Местата са ограничени!