• Не увисвай на въжето на сватбените разходи

    Не увисвай на въжето на сватбените разходи

    Почти винаги, когато ми се налага да консултирам двойка преди сватбата, съветвам годениците да помислят още веднъж за разходите около нея. И разбира се, отговорът почти винаги е един и същ: “А какво ще си помислят мама, татко, приятелите или роднините?” Нямам нищо против най-прекрасното събитие в живота на двамата […]

     
 
Opt In Image
30 въпроса от семейното здраве
Създайте крепко здраве у дома за всеки член на вашето семейство!

Тази книга е реално приложена в собствения ни семеен живот.