• Инвестиране на пари с кредит – да или не?

    Инвестиране на пари с кредит – да или не?

    Днешната статия е за една все по-наблюдавана тенденция – инвестиране на пари… с кредит. Често този вид операции са наречени „добри кредити“, с цел инвестирането им в бизнес, на фондовата борса или в друга инициатива. При все че имам лична позиция по въпроса, напълно разбирам, че не всеки се намира в […]

     
 
Opt In Image
Подобри значително комуникацията в семейството!
… и научи как да изградиш дълбока близост с партньора, копнеж за другия и непоклатима връзка, която трае през целия ви съвместен живот!

Интензивна програма за двойки

Местата са ограничени!