• Насилващият партньор

    Насилващият партньор

    Боледува ли твоята връзка? Има ситуации, в които бракът определено боледува. Една от тези критични ситуации е домашното насилие. Проявата на насилие в едно семейство е нещо изключително сериозно и за съжаление, често срещано явление в българската култура. Ако си жена и си станала обект на физическо малтретиране от страна на твоя брачен […]

     
 
Opt In Image
30 въпроса от семейното здраве
Създайте крепко здраве у дома за всеки член на вашето семейство!

Тази книга е реално приложена в собствения ни семеен живот.