Opt In Image
Гневната аларма
Безплатен инструмент, с чиято помощ ще съумееш да овладееш гневните реакции и да подобриш значително взаимоотношенията с най-близките хора!

✅ Ще осъзнаеш какво подхранва гневните реакции...

✅ Ще измериш техния интензитет...

✅ Ще идентифицираш онези гневни реакции, които ти носят най-много болка...

✅ Ще се справиш с бушуващите емоции на насилствено неудовлетворение още в момента на тяхното възникване...

❜❜ Този ресурс систематизира опита ми при работа с хора за намаляване на гневните реакции и ще подобри взаимоотношенията с другите значително!❜❜

Стоян Георгиев, семеен терапевт

arrow (6)

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.

Screen Shot 2015-11-08 at 7.38.56