Go to Top

Opt In Image
Преработваш ли натрупаната болка?
Този уникален НОВ личен дневник (със споделен опит от практиката) ще ти помогне да преработиш успешно натрупаните емоции от минали и настоящи негативни събития:
"Приятел с емоциите" представлява ежедневен дневник-планер, който ще ти помогне да се справиш с миналите травми, да регулираш по-ефективно своите емоции и да почувстваш цялостно удовлетворение от живота.

 

Чухте ли за книгата на Снежи…

Тайната на удовлетворение в майчинството?

Ще намерите повече радост и свързаност в родителското пътешествие!

Opt In Image
БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ: Въпросник за клинична депресия
Ето как да се пребориш с тъжните мисли!

Кои са най-важните стъпки, които е необходимо да предприемем?

  • Ще имате повече яснота за степента, до която тъжните мисли влияят върху поведението...
  • Този въпросник е клинично използван от хиляди специалисти по умствено здраве за установяване на депресия...
  • Ще ти помогне да идентифицираш дали състоянието има нужда от спешната намеса на клиничен психолог...

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.

Включи се в „Семеен семинар 2023“

Успешен брак, успешно родителство

Най-популярният български практичен семинар за подобряване на семейните отношения!

Включи се в „Семейни новини“!

Най-четеният български ресурс за подобряване на семейните отношения.

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.