Opt In Image
Календар за семейно планиране
Използвайте този календар, за да отделите време за вашето семейство и близки!

✅ Ще разберете разликата между важно и спешно...

✅ Ще направите крачка назад в заетото ви ежедневие, за да намерите време за най-важното - вашето семейство...

✅ Ще имате по-пълен поглед върху реалните ви седмични ангажименти...

✅ Ще сложите вашето семейство на фокус...

❜❜ Този календар наистина ще постави семейството ви на фокус! ❜❜

Стоян Георгиев, семеен терапевт

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.