Opt In Image
Травми, тест 9
Изработване на вътрешно командно табло

  Целта на този тест е самоанализ, както и да Ви помогне да усвоите по-добре основните понятия в програмата "Травми".

  Име и фамилия (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Дата на попълване

  По какъв начин разбра идеята за командно табло?

  Каква е разликата между активиращите ситуации и емоционалните бутони?

  По какъв начин вече установените вярвания създават автоматичен емоционален отклик?

  Защо е важно да разграничаваме миналите от настоящите събития?

  По какъв начин умът и емоциите ни си играят с нас, създавайки предварителни заключения?

  Какъв механизъм на промяна би бил подходящ за справяне с травмите лично за теб? Коя част от обучението можеш да приложиш веднага?