Тест за нивото на преживяна травма и възможно наличие на постравматичен стрес

  Целта на този тест е самоанализ, както и да Ви помогне да усвоите по-добре основните дефиниции и понятия в програмата "Травми".

  Моля първо попълнете теста за установяване степента на травмите.

  Име и фамилия (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Дата на попълване

  Опиши в коя категория (А, В или C) попадаш: Колонката с най-голям брой отговори с "Да".

  Установи ли се наличие на посттравматичен стрес (Втората колонка)?

  Кои са най-сериозните травми от миналото, с които трябва да се справиш?

  Какви стъпки ще предприемеш?

  Колко усилия сте готови да положите за положителна промяна?
  12345678910