Opt In Image
Травми, тест 2
Ревизия на личната мисия

  Целта на този тест е самоанализ, както и да Ви помогне да усвоите по-добре основните понятия в програмата "Травми".

  Име и фамилия (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Дата на попълване

  Кои са етапите към определяне на мисията?

  На какъв етап смятате, че се намирате?
  мечтавизияцелмисияпосвещениереализация

  Каква е Вашата цел? (Какво искаш да постигнеш?)

  База: Къде ще реализираш твоята цел?

  Финансиране: “Как ще финансираш твоята цел?”

  Принципи: "На кои принципи ще градиш твоята цел?"

  Квалификация: “По какъв начин ще натрупаш необходимия опит?”

  Оценка: “Как ще следиш реализацията на целта?”

  Посвещение: “Какъв механизъм на промяна ще изработиш?”

  Как преживените травми могат да подкопаят изпълнението на мисията?

  Колко усилия сте готови да положите за положителна промяна?
  12345678910