Помагам на хора от доста време, но не престава да ме удивлява колко разрушителна може да бъде силата на неизразения гняв.

Тя може да предизвика привидно спокойни и уравновесени хора да извършват странни неща.

Случвало ми се е да мигам невярващо, наблюдавайки някои от тези реакции в кабинета си – обвинения, насочване на пръст право в лицето, крясъци, гневни побутвания и обиди.

Понякога този „взрив“ настъпва въпреки инструкциите и предупрежденията ми за разумно поведение.

Разрушителният гняв има много негативни последствия в отношенията като цяло.

Той причинява отдалечаване между хората, наранява и връзва емоциите ни на възел, натискайки ни да потънем в тинята на отчаянието.

Opt In Image
БЕЗПЛАТЕН РЕСУРС!
Гневната аларма (Как да управляваме гнева?)

Гневната аларма представлява изпитан метод, който ще ти помогне:

    •    да осъзнаеш какво подхранва твоите гневни реакции;

    •    да измериш техния интензитет;

    •    да разбереш позитивните сигнали, които е възможно да подава гнева;

    •    да идентифицираш онези гневни реакции, които ти носят най-силна болка;

    •    да разбереш как можеш да ги овладееш;

    •    да повишиш доверието в себе си;

    •    да се справиш с бушуващите емоции на насилствено неудовлетворение още в момента на тяхното възникване.

Гневът отдалечава, а отдалечаването разрушава взаимоотношението.

Непрекъснатото несъгласие с другия отслабва способността ни да водим разумен диалог с него/нея и помрачава разума ни.

Критицизмът е отрова, която поглъщаме, мислейки си, че приемаме лекарство.

Едно важно уточнение – говоря за разрушителния гняв, а не за гнева по принцип.

Гневът не е лоша емоция – всъщност е даже много здравословна!

Единственият начин гневът да нарани нашите взаимоотношения е, когато той остане вътре във вас като неразрешена обида и нараняване и за това е важно да го изразите по позитивен начин.

Запомнете, че е необходимо да разберете ЗАЩО сте ядосани – гневът представлява вашата реакция към непосрещнато очакване, изискване или вярване.

Той е внезапно насилствено неудовлетворение, придружено от импулс за възмездие.

Съществуват два вида гняв:
1. гняв, който преминава в изразяване на чувствата;
2. гняв, който ескалира или бива задържан.

Разрушителният гняв представлява негативно вярване (да четеш мислите на хората), да бъдеш себецентриран, обвиняващ, осъдителен или да го задържиш, докато се превърне в огорчение.

Здравословният гняв създава енергия и те подтиква към действие в името на доброто на взаимоотношението.

Равви Даниел Лапин често казва следното по време на своите семинари:

“Гневът е проява на арогантност”.

Поради тази причина е важно да го изразите по позитивен начин!

Запомнете, че е необходимо да разберете защо сте ядосани – гневът представлява вашата реакция към непосрещнато очакване, изискване или вярване.

Той е внезапно насилствено неудовлетворение, придружено от импулс за възмездие.

Ние всеки ден попадаме в ситуации, в които имаме избор, как да се справим с гнева си. Преди да научим детето си как да реагира на своето негодувание, трябва първо ние да погледнем към себе си.

Първата стъпка към зряло изразяване на гнева е готовността ни да поемем отговорност за него.

Всъщност, никой друг не е отговорен за моя гняв – дали аз ще избера да бъда ядосан, дали ще обвиня някого или нещо затова или ще поема отговорност за моето избухване, дали ще нараня или обидя моето дете и какво поведение ще имам – всичко това е моя отговорност!

С какъв вид гняв съжителстващ, мой скъпи читателю?

Ако е разрушителен, вземи решение да го комуникираш с другия без да си обвинителен, да използваш епитети или да нараняваш.

Opt In Image
БЕЗПЛАТЕН РЕСУРС!
Гневната аларма (Как да управляваме гнева?)

Гневната аларма представлява изпитан метод, който ще ти помогне:

    •    да осъзнаеш какво подхранва твоите гневни реакции;

    •    да измериш техния интензитет;

    •    да разбереш позитивните сигнали, които е възможно да подава гнева;

    •    да идентифицираш онези гневни реакции, които ти носят най-силна болка;

    •    да разбереш как можеш да ги овладееш;

    •    да повишиш доверието в себе си;

    •    да се справиш с бушуващите емоции на насилствено неудовлетворение още в момента на тяхното възникване.