разликите между мъжа и жената - изображение

Налага се да говоря за разликите между мъжа и жената отново и отново!

През последните години ставаме свидетели на ненаучно-основани схващания по отношение на половете и двойките преживяват високи степени на конфликтност, поради неразбирането си за тези разлики.

Общоприетото схващане е, че едва ли не двата пола са идентични, като се изключи способността на жените да износват и раждат деца. Това е грубо пренебрегване на откритията на генетиката, психологията и социалната наука при разбирането за половете.

Около 30% от браковете в България завършват с развод и основната причина е документирана като “несходство на характерите”. Смея да твърдя, че това несходство по-скоро се изразява в неспособността на мъжете и жените да осъзнаят, че са различни и да оценят този факт чрез целенасочена работа над своите взаимоотношения.

Генетичните разлики между мъжа и жената

Репродуктивната способност при жените предизвиква по-голяма нужда от сигурност и вътрешна стабилност у тях. С други думи, поради своето развито чувство на отговорност за децата, жените са по-рядко склонни да поемат рискове и да се втурват в непознатото бъдеще в сравнение с мъжете.

Мъжете са по-склонни към поемане на предизвикателства, рискове, промени и авантюри. Жените обичат сигурността, предвидимостта, верността и посвещението.

При финансовото инвестиране, те са по-склонни към инвестиции с малка възвращаемост, но с по-голяма степен на сигурност.

Жени и мъже влизат в сериозни конфликти, без да осъзнават предимствата от този вид различия, а именно: тя балансира неговото импулсивно поведение, а той – нейната склонност към безпокойство.

Физиологични и психологични разлики между мъжа и жената

 • Жените притежават три много важни физиологични функции, които отсъстват напълно при мъжете – менструацията, бременността и лактацията. Всяка една от тези функции повлиява на поведението и чувствата по драматичен начин;
 • Жените са по-склонни да откликват емоционално, те се смеят и плачат по-често;
 • Жените се различават в конструкцията на скелета – те имат по-малка глава, по-широко лице, по-къси крака, по-широк таз;
 • Млечните зъби на момчетата остават за по-дълго при момчетата (Dr Paul Popenoe, “Are Women Really Different?”);
 • Женските хормони са по-сложни и разнообразни, а жлезите работят по различен начин за двата пола;
 • Кръвта на жените съдържа повече вода и с 20% по-малко червени клетки. Тъй като червените клетки осигуряват кислород за цялото тяло, тя се изморява по-лесно и е по-склонна към обща отпадналост;
 • Мъжете са с 50% по-силни от жените, измеримо в груба сила;
 • Сърцето на жената бие по-бързо от това на мъжа (80 срещу 72 удара в минута);
 • Кръвното налягане при жените варира повече от минута на минута и те са по-склонни към високо кръвно налягане;
 • Жените могат по-лесно да преживяват високите температури в сравнение с мъжете;
 • Жените живеят по-дълго, най-вероятно поради своя уникален хромозомен модел. Обикновено жената надживява мъжа с три-четири години;
 • Освен това, жените имат по-позитивен възглед към живота, в сравнение с мъжете, още от утробата. Мъжете имат по-висока степен на инцидентност при настъпване на смърт за почти всяка болест (Dobson, Marriage and Family).

Изключително ефективни съвети и решения на семейни проблеми в областите на комуникацията, секса, конфликтите, финансите, децата, разширеното семейство и др. можете да намерите в книгата ми "30 въпроса от семейния живот"

Искате нещо още по-задълбочено? Поръчайте видео-програмата на живота ми за семейните отношения "Семейна академия"!

Линк за достъп до видео-програмата "Семейна академия"

За информация и записвания за семейно консултиране се обадете на тел. 089 991 0692.

Разлики във възприятията при мъжа и жената

Известният финансов консултант Дейв Рамзи твърди, че са налице сериозни различия между двата пола по отношение на управлението на личните финанси. За жените това е въпрос на сигурност, а за мъжете – на самочувствие.

Жените и мъжете се различават по отношение на възприятията си за конкуренцията. За жените, играещи на пинг-понг, Монополи, домино и т.н, събитието е повод за общуване и сближаване. Мъжете гледат на играта като на военен поход, в който са призвани да победят на всяка цена.

разликите между мъжа и жената - 2

Разлики по отношение на сексуалността между мъжа и жената

Женската сексуалност обикновено се покачва постепенно, докато стигне своя връх някъде съм 36-38-мата година.

Нивото на тестостерона при мъжа бавно спада с нарастване на неговата възраст и неговата сексуална активност съответно намалява.

Доказано е също, че мъжката сексуалност може да бъде събудена почти мигновено, независимо от умората, докато при жените умората действа пряко върху желанието им за секс. С други думи – мъжът иска секс веднага, докато за жената наличието на емоционална връзка е решаващо за нейното отдаване на мъжа.

Изключително ефективни съвети и решения на семейни проблеми в областите на комуникацията, секса, конфликтите, финансите, децата, разширеното семейство и др. можете да намерите в книгата ми "30 въпроса от семейния живот"

Искате нещо още по-задълбочено? Поръчайте видео-програмата на живота ми за семейните отношения "Семейна академия"!

Линк за достъп до видео-програмата "Семейна академия"

За информация и записвания за семейно консултиране се обадете на тел. 089 991 0692.

Двойките в конфликт

Начинът, по който мъжът и жената реагират на конфликтните ситуации, определя дали ще съумеят да преодолеят възникналата криза, а наличието на взаимно приспособяване към индивидуалните особености и различия осигурява дълбоко личностно и семейно удовлетворение.

Двата пола се различават дори и по начина, по който гледат на конфликтите си. Съпругите обикновено са онези, които повдигат въпроса, поради загрижеността им за близостта в брака.

Жените по-добре помнят различни обществени събития от мъжете и по-трудно се объркват и дезорганизират при силни отрицателни емоции.

Мъжете в повечето случаи предпочитат да избегнат конфликта, когато отрицателните емоции станат много силни. Те се опитват да мислят рационално, да действат помирително и са склонни да преминат направо към някой рационален опит за разрешаване на проблема (обикновено с намерение да го отстранят), преди да са разбрали и станали съпричастни на чувствата на жена си (H. Norman Wright, Marriage Counseling).

Доктор Райт твърди, че в състояние на конфликт една двойка проявява пет стила на конфликтност:

1. Оттегляне – най-безполезният метод за справяне с конфликта, характерен за хора, склонни да гледат на конфликта като неизбежен и които смятат, че могат да направят твърде малко, за да го управляват.
2. Спечелване – този стил се избира от хора, които чувстват, че самочувствието им е застрашено и те трябва да спечелят конфликта, за да защитят интересите си. Печеленето става основна цел, независимо от цената, понякога завършваща с край на взаимоотношението.
3. Отстъпване – това са индивиди, които избягват конфронтацията на всяка цена, но в крайна сметка се оказват изпълнени с чувство за вина, мъченичество и скрита злоба към партньора.
4. Компромис – или т.нар техника на пазарене, при която ти даваш малко, за да получиш малко. Всъщност, подобна ситуация може да застраши една връзка.
5. Разрешаване – при този стил, конфликтите се преодоляват чрез открито и пряко общуване. Двойката прекарва време, докато си пасне, се приспособи и оцени своите различия. Всъщност, разрешаването е онова, което носи реални ползи за една връзка.

Преди време заедно с жена ми консултирахме една двойка, дошла с високи очаквания при нас. След предложен тест за състоянието на брачната двойка и двамата отбелязаха “с много надежда” очакване в ефективността на срещата.

След извършен анализ и диагностика на нивото на посвещение у двойката установихме, че Ваня и Алекс (примерни имена) са дълбоко предадени един на друг, стремящи се да задоволят желанията си и готови да направят съществени промени и необходими приспособявания за запазване целостта на връзката.

Ябълката на раздора се състоеше в появата на друга жена с предизвикателно поведение, която е възбудила ревността на Ирена като се държала  прекалено близо с Алекс. Мъжът обаче не е влагал абсолютно нищо в отношението си към другата жена и беше учуден как изобщо подобни неща могат да карат жената да ревнува.

Това негово отношение беше предизвикало затваряне и дълбоко нараняване у жената.

След провеждането на дълъг разговор обяснихме на Алекс, че мъжът и жената имат сериозни разлики в начина, по който интерпретират събитията, както и в своите възприятия. За жената е от абсолютна важност да се чувства незаменима, единствена, сигурна и защитена.

За мъжа пък е странно как човек може да бъде толкова свръхчувствителен и да се засяга дори и от случайни срещи с друга жена. Посъветвахме Алекс да помоли за прошка съпругата си и да направи всичко възможно вечер да се прибира навреме, да я обгърне с внимание и да се обажда, ако се налага да се види насаме с друга жена. Обърнахме се и към Ваня с молба да даде повече свобода и лично пространство на съпруга си и да му се доверява повече. Всичко това, с подробно разяснение за разликите между мъжа и жената.

За щастие и двамата проявиха видимо усърдие при справянето с възникналия конфликт и взаимоотношението им започна да се подобрява.

В заключение

Разбирането за различията между половете е критично за поддържането на здравословен емоционален климат в един брак. Двойките следва да отчетат този факт и да работят за приспособяването си. Всъщност, това може да им помогне да преживеят истинско семейно щастие и удовлетворение.

Изключително ефективни съвети и решения на семейни проблеми в областите на комуникацията, секса, конфликтите, финансите, децата, разширеното семейство и др. можете да намерите в книгата ми "30 въпроса от семейния живот"

Искате нещо още по-задълбочено? Поръчайте видео-програмата на живота ми за семейните отношения "Семейна академия"!

Линк за достъп до видео-програмата "Семейна академия"

За информация и записвания за семейно консултиране се обадете на тел. 089 991 0692.

Вижте и този материал за липсата на комуникация в семейството.

 

Tags: ,