помощ-в-домакинството-изображение

Мъжете срещат често неразбиране, когато очакват от жените си да участват по-пълноценно в домакинството.

„Стояне, жена ми си разхвърля вещите навсякъде и това много ме дразни. Само не й казвай, че ще ми се обиди.“

Чувам подобни коментари доста често, освен това не всички мъже са толкова деликатни в изказа си…

Ако мъжете се окажат по-грубовати по природа, могат дори да достигнат до крайности заради тази своя незадоволена нужда.

Има и жени, които не съумяват да поставят граници и се превръщат в прислужници.

Ето защо, при помощта ми на двойки, ги насърчавам да намерят баланса, а освен това в днешния модерен свят липсва ясна категоризация на ролите в семейството.

За щастие, един открит разговор по въпроса за ролите може да помогне.

Ако търсите ефективна семейна програма, която ще Ви помогне да изградите удовлетворяващи семейни отношения, присъединете се към нашата "Семейна академия". Програмата съдържа 12 видео-урока, заедно с учебник от 100 страници и засяга сфери като общуването, секса, финансите, децата, комуникацията с разширеното семейство и мн. други.
Линк за достъп до видео-програмата "Семейна академия"

Ако вече сте закупили "Семейна академия", проверете на коя от 6-те стъпки от цялостната ми семейна програма се намирате, за да мога да съм максимално полезен в семейната ви ситуация.

За информация и записвания за семейно консултиране се обадете на тел. 089 991 0692.

Ето някои въпроси, които следва да бъдат изяснени:

  • Кой какво трябва да върши и защо?
  • Дали той или тя трябва да го свърши?
  • Какви са потребностите и на двамата партньори? (Обикновено мъжете имат по-изострена нужда в тази сфера, както вече споменах.)

Неспособността да се изяснят ролите на съпруга и съпругата в брачните отношения всъщност се оказва една от основните причини за разтрогването на брака.

Това има съвсем логично обяснение, защото всеки ден се налага двамата партньори да извършват многобройни отговорности, свързани с дома, а това неизбежно води до напрежение.

Поради тази причина е необходимо всяка двойка да обсъди и да реши кой е най-компетентен за извършването на дадена дейност.

Двойката трябва да намери начин да установи собствен стил на семейно управление, а не да се влияе от очакванията на другите или създадените в обществото стереотипи.

Ключова дума в тази посока е ГЪВКАВОСТ.

Разбирането за ролите в семейството е свързано с конкретни функции и задачи, които изпълнява всеки в едно домакинство. В миналото тези задачи са били ясно категоризирани, докато днес варират в зависимост от семейната култура, в която е отраснал всеки от партньорите.

Важно е да синхронизирате очакванията и възгледите си по темата.

По-долу споделям някои идеи как може да се случи това (Извадката е от „Наръчника за успешен брак“, който издадохме скоро).

Чувствайте се свободни да го разпечатате и напаснете към нуждите ви.

Вижте също статията „Как да вземаме решения у дома?“

 

Tags: