осъдително-отношение-изображение

Осъдителните и неуважителни отношения представляват опити да се поправят отношенията, вярванията и поведението на партньора чрез налагане на собствения начин на мислене:

  • изнасяне на лекции;
  • присмех;
  • заплахи или чрез…
  • други насилствени методи.

Ако егоистичните претенции не свършат работа и не накарат партньора да даде онова, което другия изисква, той/тя преминава към следващия манипулативен метод, който се явява пречка пред любовта.

Самият характер на осъдителните и неуважителни отношения граничи със злоупотреба, но тези действия рядко остават разпознати и се определят от злоупотребяващия партньор като проява на загриженост.

Понякога ми се е случвало да ставам свидетел на подобни коментари:

“Не съм искал да я нараня. Изкрящях й, защото съм загрижен за нея”.

По този начин се оправдава деструктивното поведение, което може да премине към още по-сериозни форми на злоупотреба.

Повечето от нас имаме усещането, че нашата преценка отразява истината.

Когато другите отправят различни предложения или изразяват мнения, различаващи се от нашето, ние смятаме, че те се намират в проблем.

Още по-трудно е, когато в тези обувки се окаже твоят партньор, защото ти се опитваш “да го предпазиш” и не искаш той/тя да пострада…

Оказали се в тази ситуация, ние започваме да отправяме осъдителни послания, за да се опитаме да променим мнението на партньора.

За съжаление този подход просто не работи!

Нещо повече – това може да се окаже първата фаза на физическа злоупотреба и дори насилие!

Тази форма на контрол е доста по-сложна и завоалирана, защото се предполага, че е мотивирана от любов.

Но не е…

Всъщност, този вид поведение издърпва масивни количества емоционална енергия от любовната банка на нашия партньор и може да доведе до усещане за неприязън!

Как да преодолеем осъдителните и неуважителни отношения във връзката?

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Установете политика на убеждаване с уважение, което означава да се стремите да променяте схващания, мнение и навици, които водят до ентусиазирано съгласие.

Д-р Уилард Харли препоръчва 4 стъпки в този процес:

– Направете дискусиите си забавни и сигурни. Ако установите, че разговорите отиват наникъде, отложете ги за време, когато ще можете да слушате партньора си активно и да повторите неговите думи;
– Изразявайте конфликтиращите си позиции с уважение и разбиране;
– Споделете по какъв начин Вашата идея е от най-добър интерес за партньора и обсъдете идеи, за да тествате валидността на тази позиция;
– Ако партньорът приеме идеята ви, чудесно! Ако не, сложете друга идея на масата или прекратете разговора.

Научете повече за пречките за любовта оттук!

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: