защо все не се разбираме - изображение

Преди да се опитам да отговоря на този въпрос е важно да уточня следното:

Повечето неразбирателства в човешките взаимоотношения не възникват поради желание за надмощие или целенасочено заяждане.

В по-голямата част от ситуациите проблемите се случват заради различно възприемане на заобикалящата ни реалност.

Веднага се сещам за следната лично преживяна ситуация…

Както и при повечето хора, израснали при комунизма, вероятно най-голямата сграда, която бях виждал до 1992, беше църквата “Александър Невски”.

Отивайки в Западна Европа малко след това, моята перспектива се разшири при вида на големите катедрали, а когато зърнах Емпайър Стейт Билдинг в Ню Норк, си зададох въпроса:

“ Стояне, къде си живял досега?“ 🙂

Осъзнах, че съм бил ограничен от обстоятелствата в живота ми и досадния факт, че съм израстнал в страна, в която управниците бяха превърнали в затворници хората, ограничавайки пътуването им до собствената им географска територия.

Разбирането за обективна и субективна реалност

Моята субективна реалност беше една малка (според възприятията на други) камбанария.

Обективната реалност се оказа доста по-мащабна и широка.

Субективна реалност

Нека сега да се върнем отново към доста по-сложната сфера на човешките взаимоотношения.

Трудността идва от това, че светът на емоциите е невидим и единственият начин да го опознаем е като задаваме въпроси.

В емоционалния свят не работят принципите на логиката!

Ние сме като слепци, ограничени от собствената ни субективна перспектива…

… лутащи се в тъмното, с надеждата да открием обективната такава.

Нашата субективна преценка се обуславя от темперамента, опита и образованието ни, травми в миналото, които сме преживели и…

… да си го кажем направо – тъмната страна на личността, характерна за всеки един от нас.

Ако само можехме да осъзнаем този факт, щеше да ни бъде по-лесно да разберем ограниченията при собствената ни преценка и щяхме да се научим да се вслушваме по-добре в перспективата на другите.

Емоциите са изключително полезен сигнал в живота ни, но могат да се окажат и голям предател.

Ето защо намирам за изключително зрели хората, които съумяват да се вслушат в предупредителните сигнали на емоциите си и в същото време успяват да ги поставят под съмнение.

Още по-сложно става в брака, когато мъжът и жената, имат по правило различно възприятие за реалността.

За да съумеят да се разберат, и двамата следва да задават въпроси и да се вслушат в различните перспективи, които споделят.

Прошката пък им помага да продължат напред тогава, когато няма надежда.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Но как могат да се обединят перспективите в чисто практичен план?

  1. Осъзнай, че когато твоят партньор споделя чувства, те са факт за самия него – това е неговата/нейната субективна реалност. Не го обвинявай за това – изслушай го внимателно и покажи състрадание. В същото време сподели и твоята субективна реалност, така, както ти я усещаш. Помоли партньора ти също да се опита да вникне в нея;
  2. Заедно се опитайте да потърсите каква е всъщност обективната реалност, след като сте взели предвид собствените си перспективи;
  3. Оценете богатството от гледната точка на другия без да считате емоциите на другия за прищявка и опишете някои възможни практични решения.

Осъзнавайки колко ограничени сме в своята преценка, вероятно ще започнем разбираме по-добре и другите.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: