защо все не се разбираме - изображение

Преди да се опитам да отговоря на този въпрос е важно да уточня следното:

Повечето неразбирателства в човешките взаимоотношения не възникват поради желание за надмощие или целенасочено заяждане.

В по-голямата част от ситуациите проблемите се случват заради различно възприемане на заобикалящата ни реалност.

Веднага се сещам за следната лично преживяна ситуация…

Както и при повечето хора, израснали при комунизма, вероятно най-голямата сграда, която бях виждал до 1992, беше църквата “Александър Невски”.

Отивайки в Западна Европа малко след това, моята перспектива се разшири при вида на големите катедрали, а когато зърнах Емпайър Стейт Билдинг в Ню Норк, си зададох въпроса:

“ Стояне, къде си живял досега?“ 🙂

Осъзнах, че съм бил ограничен от обстоятелствата в живота ми и досадния факт, че съм израстнал в страна, в която управниците бяха превърнали в затворници хората, ограничавайки пътуването им до собствената им географска територия.

Разбирането за обективна и субективна реалност

Моята субективна реалност беше една малка (според възприятията на други) камбанария.

Обективната реалност се оказа доста по-мащабна и широка.

Субективна реалност

Нека сега да се върнем отново към доста по-сложната сфера на човешките взаимоотношения.

Трудността идва от това, че светът на емоциите е невидим и единственият начин да го опознаем е като задаваме въпроси.

В емоционалния свят не работят принципите на логиката!

Ние сме като слепци, ограничени от собствената ни субективна перспектива…

… лутащи се в тъмното, с надеждата да открием обективната такава.

Нашата субективна преценка се обуславя от темперамента, опита и образованието ни, травми в миналото, които сме преживели и…

… да си го кажем направо – тъмната страна на личността, характерна за всеки един от нас.

Ако само можехме да осъзнаем този факт, щеше да ни бъде по-лесно да разберем ограниченията при собствената ни преценка и щяхме да се научим да се вслушваме по-добре в перспективата на другите.

Емоциите са изключително полезен сигнал в живота ни, но могат да се окажат и голям предател.

Ето защо намирам за изключително зрели хората, които съумяват да се вслушат в предупредителните сигнали на емоциите си и в същото време успяват да ги поставят под съмнение.

Още по-сложно става в брака, когато мъжът и жената, имат по правило различно възприятие за реалността.

За да съумеят да се разберат, и двамата следва да задават въпроси и да се вслушат в различните перспективи, които споделят.

Прошката пък им помага да продължат напред тогава, когато няма надежда.

Opt In Image
Безплатен тест: Как да подобрим семейна ситуация?
... изработвайки стратегия за буквално 60 секунди!

Нашата способност за вземане на решения рязко намалява, когато сме посред бурята на трудна семейна ситуация.

Тази стратегия ще ви помогне да избистрите ума си и да действате ефективно!

Но как могат да се обединят перспективите в чисто практичен план?

  1. Осъзнай, че когато твоят партньор споделя чувства, те са факт за самия него – това е неговата/нейната субективна реалност. Не го обвинявай за това – изслушай го внимателно и покажи състрадание. В същото време сподели и твоята субективна реалност, така, както ти я усещаш. Помоли партньора ти също да се опита да вникне в нея;
  2. Заедно се опитайте да потърсите каква е всъщност обективната реалност, след като сте взели предвид собствените си перспективи;
  3. Оценете богатството от гледната точка на другия без да считате емоциите на другия за прищявка и опишете някои възможни практични решения.

Осъзнавайки колко ограничени сме в своята преценка, вероятно ще започнем разбираме по-добре и другите.

Opt In Image
Безплатен тест: Как да подобрим семейна ситуация?
... изработвайки стратегия за буквално 60 секунди!

Нашата способност за вземане на решения рязко намалява, когато сме посред бурята на трудна семейна ситуация.

Тази стратегия ще ви помогне да избистрите ума си и да действате ефективно!

 

Tags: