Отново и отново ми се налага да слушам някой от партньорите да изрази своята потребност  от осигуряването на лично пространство…

Най-обичайната загриженост, споделена от брачните партньори, е доколко той или тя получава достатъчно лично пространство за своите собствени нужди и предпочитания.

Прави ми впечатление, че обикновено този въпрос се повдига само от единия партньор, докато другия (обикновено налагащия се) споделя, че няма подобна необходимост.

Споделих повече информация за това как да се справиш с контролиращо поведение тук.

Днес обаче искам да споделя нещо накратко за другата страна на монетата – осигуряването на лично пространство.

Нито едно семейство, приятелство или работен екип не могат да функционират ефективно без наличие на зряла емоционална връзка и зрели граници.

Намирането на здравословен баланс в тази сфера ни дава възможност да бъдем спокойни, ефективни и стабилни като личности.

Емоционалната близост подсигурява чувствения сок, необходим за здравословно функциониране на една връзка.

Установяването на силна връзка с другия ни позволява да провеждаме отворена комуникация, да изразяваме чувствата си и да се определим по-добре без да се нуждаем от одобрението на партньора.

Самоопределянето, от друга страна, насърчава яснотата, смелостта и личното израстване.

Ето защо, семейства, в които партньорите си дават взаимна свобода, са изключително стабилни.

Ако ги няма или се нарушат тези граници, двамата партньори започват да се контролират взаимно.

Повече за намиране на баланс между близост и самоопределяне в контекста на връзката можеш да намериш тук.

Разбира се, налице е и другата крайност – търсенето и защитаването на собствените нужди на всяка цена лесно може да се превърне в егоистични тенденции…

… които да доведат до отдалечаване между партньорите.

Избягването да се прекарва време с партньора, лишаването от интимност, могат да доведат до трайни травми в отношенията.

Поради тази причина е добре да сме запознати с четирите основни динамики на взаимоотношенията.

От осъзнаването в коя категория се намираме, зависи и по какъв начин ще взаимодействаме в брака ни.

Ето и динамиките:

асертивност – увереност;

избягване – доминиране.

Често “асертивността” (или способността да заявиш ясно предпочитанията си без да бъдеш груб), е пряко свързана с увереността, докато избягването е свързано със склонност към доминиране.

Получава се нещо такова:

В човешките взаимоотношения няма абсолюти – предполагам всеки има склонност и към четирите динамики.

Обикновено обаче е характерна една водеща динамика.

Коя е вашата?

Лично пространство – една субективна идея, носеща напрежение

Всеки един от нас би трябвало да достигне състояние на зрялост, в което е наясно със себе си, нуждите си, своите силни и слаби страни и заедно с това е способен да ги повдига пред партньора без да ги натрапва или налага.

Това състояние се нарича самоопределяне и е свързано с ясното комуникиране на нуждата от лично пространство без това да застраши цялостта на връзката.

Какво представлява самоопределянето?

 • Способност да поемеш пълна отговорност за своя живот без да обвиняваш другия, като заедно с това израстваш в любов към твоя партньор;
 • Целенасочено и едновременно развиване на способности за независимо мислене от една страна и способности за активно изграждане на общи семейни ценности от друга;
 • Пълна прозрачност – важността твоят партньор да те познава точно такъв, какъвто си;
 • Отворена комуникация с другия относно това, което представляваш, като в същото време се стремиш да получиш външна информация от партньора за твоето собствено поведение;
 • да стоиш във връзка с другия, дори и да имаш несъгласия с него/нея;
 • да изявиш ясно нуждите си без да ги натрапваш;
 • да разпознаеш своето реакционно мислене и да го преобразиш в креативно;
 • да платиш цената за изграждане на семейството;
 • да се придвижиш отвъд нуждите и да се насочиш към значимите неща в живота;
 • да знаеш кога използваш думичката “аз” и кога думичката “ние”, а също и разликите;
 • да венчаеш своята гледна точка с гледната точка на партньора и да намериш нужния баланс.

Едно важно уточнение за самоопределянето – то не е опит да си различен, екслузивен или необичаен, доказвайки това на себе си и на другия.

Позволи ми да ти предложа една диаграма, която ще ти помогне да осъзнаеш по-добре нуждата от лично пространство:

лично-пространство-инфограма

А сега, нека да отделим време за следното упражнение за близост/самоопределяне:

• Помислете за 5 сфери и/или качества, които можете да промените у себе си, така че да съдействате за успешно развитие на връзката ви;

• Кои са 5-те сфери и/или качества, които бихте желали да видите променени у партньора ви;

• Посочете поне две от тях, за които можете да си “затворите” очите;

• Посочете една сфера или качество, които държите да се променят у партньора ви.

Опитайте се да не пренебрегвате нито Вашите нужди, нито нуждите на партньора и ще постигнете успех.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.