как-да-вземаме-решенияПредполагам тази тема ще се окаже важна за много двойки.

Напълно е нормално и здравословно за двамата партньори да имат различни перспективи, които те да се научат да помиряват.

Когато обаче тези различия създадат изключителна трудност при вземането на решения, връзката започва да страда, а партньорите могат да си причинят сериозни рани.

Непрекъснато се срещам с двойки, за които вземането на съвместни решения представлява трудност. При някои тези трудности ескалират в по-сериозни конфликти, докато при други, завършват с отдръпване.

Кой всъщност взема трябва да взема решенията в семейството?

Вероятно не става въпрос за конкретен партньор или пол, а кой е най-квалифициран да го направи.

Подходът към вземането на решения е ефективен тогава, когато:

  • определим кой е по-квалифицираният при вземането на решения (при управлението на финансите например това може да е по-надареният в тази област);
  • дадем на всеки свобода да изрази на глас чувствата си, но по ненападателен начин за конкретната ситуация.

Ключовите думи при вземането на решения са:

а. открита дискусия;

б. ясна система.

Изключително важно е да можете да споделите усещанията си за конкретното решение свободно и без да задържате негативни чувства.

Също, по-склонните към доминиране ще е необходимо да се научат да се вслушват в чувствата на партньора си без да ги смятат за прищявка.

Свободното изразяване настъпва тогава, когато си отдавате нераздвоено внимание и говорите един след друг без да се прекъсвате.

А сега нека да пристъпим и към практичната част при изработването на ясна система за вземане на решения.

Първата стъпка при развиването на умения за вземане на решения заедно е да определите кой е най-квалифициран за сферите, в които упражнявате влияние. Тези функции могат да се извършват както от мъжа, така и от жената.

Използвайте таблицата по-долу, като е необходимо всеки да напише на отделен лист хартия отговорите си.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

След като свършите, разменете листовете и обсъдете резултатите.

Дискусията може да се съсредоточи върху следното:

  • Дали всеки от вас ще взема решенията в областите, в които е най-компетентен?
  • Дали ще имате достатъчна възможност да дадете онова, на което сте способни?
  • Коя е причината единият или другият да има съответния процент на влияние?

Запомнете: смисълът на това упражнение не е да се сключи сделка (казвам това непрекъснато на клиентите ми, занимаващи се с бизнес), а да се намери отговор, който да удовлетвори нуждите и на двете страни.

Не извивайте ръцете на своя партньор и направете всичко възможно да се вслушате в неговата или нейната гледна точка!

След като сте обсъдили таблицата, на отделен лист напишете отговорите на въпросите, посочени във втората част на таблицата.

По време на дискусията не нападайте партньора си, а се опитайте да бъдете максимално откровени един с друг, без да налагате позицията си.

Опитът ми показва, че повечето двойки никога не си задават подобни въпроси и поради това в комуникацията им непрекъснато се създават недоразумения, примесени с емоционални рани.

Не преминавайте към следващата стъпка без да сте повдигнали тези въпроси, които най-вероятно ще провокират сериозен разговор.

Ако стигнете до сблъсък, когато отворите тези теми, отложете разговора за по-късно или потърсете помощта на семеен консултант от екипа ни, който да ви води лично в този процес.

Втората стъпка към вземането на решения е свързанас установяването на проста система.

През годините съм опитал да предложа няколко такива, но средството, което съм видял, че е наистина ефективно и се харесва на повечето двойки, е стратегията на д-р Уилард Харли:

1: Установете позитивни правила за поведение;

2: Идентифицирайте проблема от гледната точка на другия;

3: Опишете възможните разрешения;

4: Изберете заедно разрешение, което да отговори на нуждите и на двете страни;

5: Упражнявайте се в стъпки 1-4 в движение. 

Прочетете тази система няколко пъти и сложете подписите си отдолу, ако решите да я приложите.

Не забравяйте, че вие можете да се справите!

Искаш upgrade при вземането на решения? Виж моята 4D-стратегия при вземане на решения вкъщи!

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

 

Tags: