десет емоционални нуждиДнес искам да споделя с теб една от най-важните причини за отдалечаване на партньорите в семейния живот…

… неснабдяването на техните емоционални нужди.

С настоящата статия искам да ти помогна да определиш кои са най-важните ти емоционални нужди и да оцениш колко ефективно ги снабдява твоя партньор.

Тъй като тези емоционални нужди са развити от д-р Уилард Харли, чийто материали ползвам в практиката ми на семеен консултант, бих искал да те насърча първо да прочетеш статията за емоционалната банка оттук.

Какво имам предвид под „емоционални нужди“?

Тук става въпрос за непреодолима вътрешна жажда, която след задоволяване носи огромно чувство на щастие и удовлетворение.

Ако тази нужда остане незадоволена, се случва обратното – ти оставаш с усещане за нещастие и неудовлетворение.

Налице са вероятно хиляди емоционални нужди, различни и строго индивидуални за отделните хора.

Все пак, някои от тези нужди са незаменими и предизвикват огромно чувство на еуфория.

За съжаление, мъжете и жените имат склонността да не задоволяват тези нужди и отдалечаването е налице…

Тези нужди са наречени от д-р Харли „най-важните емоционални нужди“, тъй като носят най-голямо удовлетворение и са десет на брой.

За всеки индивид обикновено са силно характерни пет емоционални нужди, от чието снабдяване зависи и чувството на привързаност и привличане.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Ето и най-важните емоционални нужди:

  1. Обич и привързаност – несексуално изразяване на внимание чрез думи, картички, подаръци, прегръдки, целувки и мили жестове. Този вид нужда създава обстановка, която недвусмислено и системно изразява любов и грижа.
  2. Сексуално удовлетворение – тази нужда е свързана с приятен, редовен и удовлетворяващ сексуален живот.
  3. Интимен разговор – става въпрос за открито споделяне на чувствата по теми от личен интерес и за предстоящите планове и намерения.
  4. Отморяваща компания – нуждата да се включиш в дейности през твоето свободно време в компанията на поне още един човек.
  5. Честност и откритост – този вид нужда очаква искрено изразяване на положителни и отрицателни емоции, споделяне във връзка с минали събития, случки от ежедневието, ангажименти и планове за бъдещето, без да се оставят лъжливи впечатления у другия брачен партньор.
  6. Привлекателна външност – този вид нужда взема предвид физическите качества на противоположния пол, които са естетически и удовлетворяващи.
  7. Финансова подкрепа – тази нужда е свързана с осигуряване на нужните финанси за подслон, поддръжка на дома, храна и облекло, за да се поддържа приемлив стандарт на живот за семейството.
  8. Помощ в домакинството – управлението на задачите в домакинството и грижата за децата, които осигуряват подходяща и свободна от стрес атмосфера.
  9. Посвещение към семейството – тази нужда е пряко свързана с възпитанието и образованието на децата в рамките на семейната единица.
  10. Уважение – нуждата от това да получаваш оценяване, признателност и възхищение от страна на партньора.
Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Упражнение за определяне на вашите емоционални нужди: Нека всеки от партньорите посочи кои са петте най-важни нужди според него/нея. Какво ще направите, за да ги снабдявате по-ефективно?

В следващите материали ще продължим темата за вашите най-важни емоционални нужди.

Вижте също статията „Пречки пред любовта“ оттук!

 

Tags: