I. История на семейното консултиране
Професията “брачен или семеен консултант/терапевт” не е съществувала преди 20-ти век. Преди 1 900-тната година, ако някой се е нуждаел от помощ по отношение на своя брак и семейство, той се е свързвал с разширеното си семейство, с приятелите си или със свещеник. Разбира се, формалните интервенции за помощ на семействата при различни видове проблеми могат да бъдат открити в много култури през цялата човешка история.

Брачното консултиране¹ (съвременното понятие еволюира до “семейна терапия”) започва някъде през 1930-те години и прозтича от движението за социална работа, възникнало в Англия и Съединените Щати. Корените на семейната терапия могат да бъдат открити в движенията за съветване при отглеждането на деца (1909) и брачното консултиране (1920 г.). Тя произтича също така и от психоанализата и психотерапията. По онова време е била напълно нова концепция без ясно дефинирана теоретична база и принципи. Между 1940 г. и 1950 г. се създава Американската асоциация на брачните консултанти. През късните 1970 г. движението започва да набира скорост и да оформя белези на съзряване, а през 80-те набира още по-голяма скорост.

Някои известни имена в сферата на семейната терапия са Алфред Адлър, Том Андерсън, Грегори Бейтсън, Мърей Боуен, Ричард Фиш и мн. др.

С развитието на Интернет 21 век дава огромен тласък на онлайн програми, които създават още по-добри условия за развитието на семейната терапия и нейната ефективност.

II. Ефектите от семейното консултиране
Семейното консултиране представлява изграждане на взаимоотношение, за което е необходимо време и усилие. Ако съществува доверие към обучения професионалист, резултатите могат да бъдат изключително добри. Един честен с фактите брачен терапевт би се съгласил, че мотивацията на двойката представлява вероятно най-важния фактор в определянето успеха на брачното консултиране. Трудно е дори и за най-опитните брачни и семейни терапевти да спасят брак, в който единият (или и двамата партньори) предварително са взели решение за развод.

Проучванията за ефектите на брачното консултиране върху двойките са все още недостатъчни, но все пак налице. В статия, публикувана в Американското списание за брачна и семейна терапия, клиенти на 526 брачни и семейни консултанти от петнадесет щата споделят своите впечатления по отношение на терапията. Откритията са изключително обнадеждаващи:

98.1% определят услугата като добра или превъзходна;
97.1% споделят, че са получили вида помощ, от който са се нуждаели;
63.4% са посочили подобрение в психическото си здраве;
96.9% биха препоръчали своя семеен консултант на приятел;
94.3% се завръщат при същия терапевт.

Съвременно проучване² посочва, че двойките, които са имали предбрачно консултиране са имали по-успешни бракове от онези, които не са преминали през подобна програма.

Ефектът от съвременните образователни програми в сферата на семейните взаимоотношения³:

Има неоспорими доказателства за това, че предбрачните и брачни образователни програми помагат на двойките да създават щастливи и положителни взаимоотношения, както и да се въздържат от негативно поведение, водещо до скъсване на съпружеските взаимоотношения.

Не по-малко от 29 социални научни списания разглеждат в свои статии с изобилен доказателствен материал, че образователните програми в сферата на брака и семейството, както и придобилите популярност програми за семейно консултиране, създават изключително здрави бракове, като някои от програмите са действали за повече от 30 години.

Тези изследвания, които са общо над 100 показват, че ползването услугите на брачен консултант или семеен психолог водят до нарастване на съпружеските опитности, намаляването на стреса във взаимоотношенията и създават предпоставки за стабилност в семейното гнездо.

Един анализ, обединяващ 85 изследвания на близо 4 000 двойки, участващи в различни семейни терапевтични програми, разкрива, че средното ниво в състоянието на брака при двойките, участвали в програмите, се оказва по-добро, отколкото при неучаствалите в никакви програми, като броят на включилите се в тях е с две трети повече от броя на невключилите се.

Едно изследване през 2002 година документира ефективността на предбрачното съветване при предпазването от брачни проблеми. Забелязва се 52 процента нарастване на двойките, класифицирани като „най-удовлетворени” в своите взаимоотношения. Това научно изследване показва, че предбрачното обучение и брачните образователни програми са ефективни и в случая, брачните двойки могат да се справят много добре, когато научат методите на общуване в семейството.

Освен това, програмите са ефективни и при двойки с най-различен социален произход. Анкетите показват, че повечето от двойките с ниски доходи биха желали да участват в програми за семейно консултиране, които биха им помогнали за подобряване на техните взаимоотношения.

III. Модели на семейното консултиране
• психоаналитични брачни терапии (теория на Ненделсон);
• теории на брачните системи (Боуен);
• структурна терапия на Минюхин;
• стратегическа терапия (Хейли и Маданес);
• поведенчески теории;
• когнитивни теории;
• теорията на Норман Райт;
• интензивно семейно консултиране (Смоли) и др.

IV. Необходимостта от цялостен метод на семейно консултиране
Една добра образователна програма в сферата на семейството е подходящо да включва:
• принципите на брачната институция за съществуването на брака и семейството;
• разбиране на цикъла на развитие на семейния живот;
• съвместимост и адаптация на партньорите;
• справяне с ефектите на минали разочарования, семейна ситуация, неадекватна социална среда, заболявания и др.
• изграждане на силна семейна идентичност;
• принципи на ефективно общуване на двойката;
• умения за финансово планиране, бюджетиране, инвестиране и съхранение на семейното наследство;
• сексуална реализация и пълноценно сексуално общуване;
• намиране на баланс между професионалното развитие, кариера, лични цели, духовно развитие и семейството;
• откриване на силните страни и индивидуални особености на всеки от партньорите. Различия между мъжа и жената;
• ефективно взаимодействие с разширеното семейство;
• напътствия за успешно отглеждане на децата.
_____________
Из доклад на Стоян Георгиев от „Конференция за семейството“, 6 ноември 2010 г. НДК София)
1. Sholevar, G.P. (2003). Family Theory and Therapy. In Sholevar, G.P. & Schwoeri, L.D. Textbook of Family and Couples Therapy: Clinical Applications. Washington, DC: American Psychiatric Publishing Inc.
2. National Survey on Marriage in America by National Fatherhood Initiative
3. The Overwhelming Evidence that Marriage Education Works by Patrick Fagan

Вижте също този материал за ефектите на семейното консултиране оттук!

Opt In Image
Искаш ли да запишеш семейна консултация с мен...
... СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО?

През последните години аз и екипът ми сме имали възможност да се срещнем със стотици семейства и да помогнем на много от тях да възстановят любовта, емоционалната близост и сексуалното си единство.

Ако проявиш интерес към семейна консултация, позволи ми да предложа услугите си СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!