semeen-psiholog

С навлизането на услугите за семейно консултиране у нас и наличието на все повече проблеми в семействата, става изключително важно да се вземат информирани решения при избора на подходящ брачен консултант и предложените от него програми.

Да намериш някого, който ще изпълнява функцията на съветник в твоето семейство съвсем не е толкова лесно, тъй като за тази цел се изисква нещо повече от професионална степен или титла.

Личният пример в семейния живот, наличието на по-обхватно мислене, познаването на хора с най-различен произход и професии, реален житейски опит и специфичното обучение в определена терапевтична школа, са едва малка част от качествата, които вашият семеен консултант би трябвало да притежава.

Кои са нещата, които няма да чуете от един непрофесионален брачен консултант?

Непрофесионалният брачен консултант няма да спомене и думичка за своята квалификация и опит (или пък ще ви надуе главата с това)

Обучението и предварителната подготовка са изключително важни при консултиране на семейни двойки.

Положителното отношение, мотивационните способности, разбирането за спецификите на мъжа и жената, ролите в семейните отношения, разширеното семейство и системи, уменията за решаване на конфликти, справянето с гнева, мястото на секса са качества, за които е добре да следите.

Важно е да получите информация към коя обучителна школа или мисъл принадлежи съответният брачен консултант (поведенческа, когнитивна, стратегическа, системи, нещо друго…), преминал ли е поне през магистърска програма на обучение в конкретната школа, а също и дали е работил под супервизия.

Получил ли е реален сертификат за терапевтична дейност? Някои семейни консултанти могат да бъдат изключително добри в това да изтъкнат заслугите си, участията си в семинари и конференции или да сочат гордо към своите сертификати, но да им липсва ежедневен практичен опит с клиенти и проява на загрижено отношение към тях.

Не е ли това всъщност най-важното?

Opt In Image
Искаш ли да запишеш семейна консултация с мен...
... СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО?

През последните години аз и екипът ми сме имали възможност да се срещнем със стотици семейства и да помогнем на много от тях да възстановят любовта, емоционалната близост и сексуалното си единство.

Ако проявиш интерес към семейна консултация, позволи ми да предложа услугите си СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!

 

Тези специалисти ще пропуснат да ви кажат, че не са непогрешими, но за сметка на това ще твърдят, че само тяхната школа на съветване е легитимната, а всички останали трябва да се регулират от държавата и обявени за нелигитимни.

Нека тук да споделя нещо важно…

Семейното консултиране е до голяма степен субективен метод, не научен. Поради тази причина, да се твърди, че е необходима регулация на услугата, за да предпазят семействата от “злите шарлатани”, е просто смешно.

Пазарът сам изтласква неквалифицираните и нелоялните от сцената.

По-важното нещо е да се поинтересуваш от образованието, опита, школата на работа, реалните случаи на успех и брачния статус на твоя семеен консултант.

Непрофесионалният брачен консултант няма да сподели с вас своя семеен статус
Моят въпрос към всеки, който се е заел с тежката задача да консултира семейни двойки, е какво се случва със собствения ти пример.

Имаш ли брак?

Деца?

Приоритетна ли е ролята на семейството в живота ти?

Ако не, готов ли си да бъдеш супервизиран, за да се промениш?

Забелязал съм как веднага след като споделя с клиентите ми факта, че имам съпруга, на която съм дълбоко посветен и три деца, чието развитие е приоритетно за нас, се стопяват ледовете на първоначалната мнителност и подозрително отношение към мен.

Това е и една от причините към одобрените семейни консултанти от екипа на “Асоциацията за интензивно семейно консултиране” да е налице изискване самите те да са женени.

Разбира се, винаги има и специфични изключения, но принципът е изключително важен.

Иначе, какво точно предаваш на семействата?

Непрофесионалният брачен консултант ще пропусне да ви каже, че услугата му е конфиденциална.
Конфиденциалност означава, че споделената информация със семейния консултант ще остане единствено в неговата база данни и никъде другаде.

Не е етично тази информация да се окаже достояние на някой друг. Не може историите на клиентите да се разказват под път и над път.

В моите статии и книги винаги се старая да променям както имената на хората, чиито истории споделям с примери от практиката ми, така и конкретните ситуации.

Нещо фундаментално важно – някои семейни консултанти пропускат да споделят с клиентите си информацията, че конфиденциалността има своите ограничения, ако се окаже, че е налице информация, която трябва да се разкрие.

Принципът на конфинциалност не се прилага тогава, когато се окаже, че клиентът застрашава с действията си себе си и/или околните или е проявил насилие.

Информацията за изключенията от принципа на конфиденциалност следва да се комуникира с клиента предварително, в противен случай е възможно дори и минали събития да бъдат използвани срещу вас.

Важен документ, който би трябвало да се сподели с клиента по време на първоначалното интервю е договореното споразумение или Консултантският договор, в който са описани тези принципи, какво да се очаква от семейния консултант, както и условията за протичане, времетраенето и заплащането на услугата.

Друг документ, който следва да бъде предоставен по време на първоначалното интервю е цялостната стратегия и план за преодоляване на семейната криза.

Opt In Image
Искаш ли да запишеш семейна консултация с мен...
... СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО?

През последните години аз и екипът ми сме имали възможност да се срещнем със стотици семейства и да помогнем на много от тях да възстановят любовта, емоционалната близост и сексуалното си единство.

Ако проявиш интерес към семейна консултация, позволи ми да предложа услугите си СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!

 

Непрофесионалният брачен консултант ще говори срещу други свои колеги

Едно от нещата, които наистина ме наскърбява, е говоренето зад гърба на друг специалист при споменаване на предишно посещение при него или нея.

Личната етика на поведение от страна на един семеен консултант би трябвало да го стимулира да не прибързва с излишни коментари, заключение или презрително отношение по отношение на негов колега, само защото клиентът се е оплакал или се е почувствал неразбран.

Винаги са налице две страни на монетата, като разбира се тук не споменаваме крайните форми на злоупотреба.

В практиката ми се старая да отказвам да коментирам поведението на мои колеги, които са били обвинени от клиентите ми за неправилно взети решения или предприета програма за корекция на семейните отношения.

Непрофесионалният брачен консултант няма да извърви втората миля.

Да извървиш втората миля означава да отидеш отвъд профисионализма и да си готов да направиш стъпка на съчувствие към клиентите си, предлагайки им нещо повече от тарифа за час.

Подобен вид семейни консултанти могат да звучат много професионално, но да не съумеят да осигурят атмосфера на сигурност, валидация и съчувствие.

Те ще пропуснат да ви се обадят и да помолят за честна обратна връзка.

Ще закъснеят за уговорения час (просто ужасно).

Ще ви дадат големи обещания, пропускайки да споделят за необходимостта от сериозни личностни усилия за справяне със семейната ситуация и дори могат да ви направят зависими, като ще настояват да ви посещават месеци и дори години, за да ви “излекуват ”.

Opt In Image
Искаш ли да запишеш семейна консултация с мен...
... СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО?

През последните години аз и екипът ми сме имали възможност да се срещнем със стотици семейства и да помогнем на много от тях да възстановят любовта, емоционалната близост и сексуалното си единство.

Ако проявиш интерес към семейна консултация, позволи ми да предложа услугите си СЪВСЕМ БЕЗПЛАТНО!

 

Вижте също тази статия за това как точно провеждаме семейно консултиране…