Свали файла: Ресурсът „Семейни правила“ можете да намерите по-долу:

Стъпка 1: Свалете файла оттук:

Семейни правила


Стъпка 2: Вземете си новата книга „От какво се нуждаят децата?“:

Вземи книгата оттук!