Свали файла: Безплатните интерактивни листи „Приятел с емоциите“ може да намерите по-долу:

Стъпка 1: Свалете файла тук:

Приятел с емоциите


Стъпка 2: Задълбочете по темата, като си вземете уникалния ни наръчник за емоционална интелигентност на специална цена!

Достъп до наръчника тук!