Обучение с книжка за индивидуална дискусия, което помага за положителното управление на емоциите и задълбочава връзката родител/дете!

Вероятно това е поредицата, за която получавам най-много питания, тъй като управлението на собствените емоции е сред темите, които вълнуват най-много днешните родители.

До този момент, вече излязоха „Урок за гнева“ и „Урок за страха“, до края на октомври излиза „Урок за тъгата“!

Поредицата „Доби“ представлява много повече от книжка! Става въпрос за…

Нов метод за подобряване на взаимоотношенията между родителите и децата!

+ БОНУС: Още две видео-безплатни обучения „Урок за гнева“ и „Урок за страха“ заедно с книжката!

Начинът, по който деца и родители взаимодействат днес, се променя с главоломна скорост!

Емоционалните връзки между родителя и детето се късат още около втората година. Мама отива на работа, татко работи до късно, а Мими прекарва цял ден в детската градина. 

Често, по отношение на вниманието, децата получават само огризките…

Целта на тази програма е да събере семейството заедно, използвайки най-древния и ефективен метод за въздействие:

Сократова дискусия…

… наблягайки върху личната инструкция от страна на родителя.

Този метод може да се използва и от страна на учители, психолози или треньори на детето. 

Вследствие на това отдалечаване, децата се борят с необятен океан от бушуващи емоции на:

  • разочарование;
  • срам;
  • страх;
  • гняв;
  • самота;
  • отчуждение;
  • отхвърляне…

… и още много други.

За тях е трудно да определят какво чувстват и обикновено действат реактивно (или се затварят в себе си).

+ БОНУС: Още две видео-безплатни обучения „Урок за гнева“ и „Урок за страха“ заедно с книжката!

С помощта на книжката и личното обучение, детето ще разбере и ще изразява по-подходящо своите емоции!

Метод, който насърчава близостта между инструктора и детето!

Благодарение на програмата, ще имаш възможност да се придвижиш отвъд повърхностните разговори с детето, да задълбочиш разговора и да създадеш по-близки взаимоотношения, основани на доверие.

Обучението за справяне с отхвърлянето от страна на връстниците „ДОБИ“ съдържа…

А. 30-минутен видео-курс, който има за цел да помогне на родителя (или инструктора):

✓ да бъде по-добре информиран за това кои са причините за тъжните мисли при възрастните и децата;

✓ да разбере разликите между тъгата и депресията;

✓ да се изработи механизъм за намаляване на тъжните мисли и чувството на нежеланост;

✓ да се създаде механизъм за взаимна подкрепа и повече близост между родителя и детето.

Б. Интерактивен лист с инструкции, имащ за цел…

✓ да помогне на родителя да води приемаща и откровена дискусия с детето, помагайки му да осъзнае (и овладее) собствените си чувства и емоции а тъга, мъка и отхвърляне;


Ето какво казват някои от клиентите ни:

„Купих си „Доби“ и съм възхитена!“, Таня

„Вчера прочетох урока на Доби на четиригодишни  деца, бяха впечатлени от историята и днес отново поискаха да я чуят. Научиха поуката, сега ще я прилагаме.“ Павлина 

Подобри близостта с детето, като преминеш с него обучението „Доби – урок за тъгата“!

+ БОНУС: Още две видео-безплатни обучения „Урок за гнева“ и „Урок за страха“ заедно с книжката!