Открий начина, по който си устроен

Запознай се с твоята тъмна страна

Работни файлове:

Твоят отличителен дизайн
Списък за изразяване на чувствата
Дневник на чувствата
Формиращи влияния в живота
Описване на Тъмната ни страна