Систематична видео-програма „Открий и реализирай своята мисия“

Направи анализ на твоите четири най-важни житейски области и намери трайно удовлетворение в твоя личен, семеен и професионален живот!

Твоята цена днес: 29 лв. Вземи видео-програмата сега »

Ето какво ще постигнем заедно…

Този тримесечен курс е създаден в плод на проведени (и адаптирани към нуждите на аудиторията) обучения по време на онлайн-програмата за личностно развитие “Повече от успешен” в продължение на две години.

Ето каква е посоката:

 • Откриването на твоята мисия в живота;
 • Опознаването на твоята собствена личност – твоите силни и слаби страни;
 • Ясно идентифициране на твоята тъмна страна, която ти пречи да напредваш;
 • Развиването на способността да управляваш емоциите си;
 • Ефективното управление на твоите емоции, като страх, вина, гняв, срам;
 • Запазване  на приятелствата в твоя живот;
 • Развитие в сферата на твоите най-близки взаимоотношения – брак, семейство и отглеждане на деца;
 • Управление на твоето време;
 • Поддържането на здравословно самочувствие;
 • Здраве и намиране на време за себе си;
 • … и много, много други.

В края на този тримесечен курс ще си извършил “ревизия” на четири области на развитие – здраве, бизнес/кариера, взаимоотношения и ценности и ще получиш 12 инфограми за подобрение в тези области.

Ето предварителен изглед на това, с което ще разполагаш:

Тези инфограми съдържат:

 • чеклистове за промяна
 • практични тестове…
 • анализи
 • проучвания
 • изпитани стратегии…

Накратко: този курс ще ти помогне да преживееш свобода отвътре-навън и да намериш успеха лично за теб!

Щастието е относително. Успехът също.

„Как можем да дефинираме успеха?“, попита ме в едно предаване Мия Сантова преди години, когато издадох първата българска аудио-книга „Как да откриеш за какво си роден?“

Ето какво научих и извлякох директно от срещите ми с хора:

 • Успешните личности знаят мисията на своя живот;
 • Успешните личности разбират, че успехът се развива многостранно;
 • Успешните личности водят от своите най-близки взаимоотношения, вместо да ги жертват;
 • Успешните личности управляват своя живот ефективно;
 • Успешните личности се грижат за физическото и емоционалното си здраве.

Истинският успех се развива многопосочно!

Истински щастливите хора не непременно са щастливи поради обстоятелства в живота им. Те са щастливи заради определено вътрешно отношение и перспектива към живота.

Позволи ми да ти помогна да я създадеш.

От 1 000 клиенти през годините извлякох принципите на пълноценния успех и удовлетворението!

Ще получиш също нашата “Карта на успеха”, с помощта на която ще намериш трайно удовлетворение и баланс между твоя личен, семеен и професионален живот!

Всяка седмица ще получавате достъп до ново обучение, което ще ви помогне да се придвижите към вашата мисия в живота!

Твоята цена днес: 29 лв. Вземи видео-програмата сега »

Съдържание на обученията:

Взаимоотношения: “Да преживеем промяна чрез силата на общността”

Взаимоотношения: “Петте нива на взаимоотношенията”

Взаимоотношения: “Как да задълбочим приятелствата?”

Кариера: “Управление на ежедневието”

Кариера: “Подобри уменията за даване и получаване на обратна връзка”

Кариера: “Как да реализираме нашите идеи?”

Здраве: “Как да преодолеем криза и депресия?”

Здраве: “Принципи на емоционалното здраве”

Здраве: “Принципи на физическото здраве”

Ценности: “Как да подредя живота си?”

Ценности: “Увереност. Как се създава? Как се поддържа?”

Ценности: “Съобразяване на ценностите с житейската мисия”

Ако се запишеш, ще ти дам ключа за достъп до удовлетворение, който клиентите ми преживяха.

Разбира се, тук трябва да уточня следното:

Не мога да обещая бързи резултати. Резултатите ще варират в зависимост от множество фактори.

Това, което мога да обещая все пак е, че ще напредваш!

Всъщност в сферата на личностно развитие не е важното колко напредваш, а дали напредваш.

Запознай се с 12-те области на ревизия

В продължение на три месеца, ще получаваш всяка седмица по едно обучение с подходяща информация и актуални тенденции в конкретната област на ревизия.

Тук не говоря да посещаваш семинари веднъж в годината – става въпрос за регулярни седмични обучения в домашна среда, независимо в коя точка на България или дори света се намираш!

Ще преживееш реален напредък от комфорта на твоя собствен дом или дори, когато си на път.

Успехът се развива многопосочно, помниш ли? Ето и областите на ревизия:

Взаимоотношения 

 • Семейство – какво е състоянието на взаимоотношенията ми с моите партньор, деца и разширено семейство?
 • Приятели – подхранвам ли взаимоотношенията си редовно?
 • Колеги – поддържам ли адекватни взаимоотношения с моите колеги или бизнес-партньори?

Кариера

 • Управление – Съумявам ли да управлявам добре работните си/бизнес ангажименти?
 • Комуникация -Успявам ли да комуникирам с другите адекватно?
 • Креативност – Намирам ли креативни начини за справяне с проблемите?

Здраве 

 • Дух – Важно ли е за мен духовното ми развитие?
 • Душа – Инвестирам ли в емоционалното си здраве?
 • Тяло – Поддържам ли тялото си в добра форма?

Ценности 

 • Вяра – Имам ли вътрешния заряд и увереност, че ще успея?
 • Действие – Боря ли се с мистиката в живота си, като проявявам действеност и решителност?
 • Жертва – Винаги се налага да жертваме дадени сфери от развитието си за сметка на други. Доколко развита е тази ценност, за да не преживея емоционална умора?

Но дори това не е всичко!

Ще ти дам достъп до специална Facebook-група с участниците в програмата!

Ако се запишеш за член в тази програма, ще получиш достъп лично до мен и до специална група, в която ще намериш сигурна среда, разбиране, подкрепа (а вероятно и нови приятели).

Ще имаш възможност да задаваш въпроси!

Ще имаш възможност да споделяш опита си с други и да обменяш идеи с тях през седмицата, за да се убедиш в собствения си напредък.

Освен това ще можеш да споделиш личните си нужди на развитие и ние ще съобразим програмата максимално към нуждите на членовете ни!

Нека сега да обобщим:

 • Седмични обучения в четири области от човешкото развитие (взаимоотношения, кариера, ценности, здраве);
 • Достъп до виртуална общност (затворена Facebook- група), която ще ти помогне да успееш;
 • Личен достъп до мен.

Много хора се опитват да те научат да успееш.

Аз ще те науча да живееш…

Всъщност, ще отида още по-далеч в предложението си…

Ако в рамките на месец ми пишеш, че програмата „Повече от успешен“ не е отговорила на нуждите ти, ще ти върна парите обратно.

Толкова съм уверен в ефективността на тази програма.

Ще се качиш ли на кораба?

Аз бях дотук: натисни бутона „Запиши се »“ по-долу и нека да започнем…

Твоята цена днес: 29 лв. Вземи видео-програмата сега »

Ще се срещнем от другата страна,

Стоян Георгиев,
създател на онлайн-общноста за лично и семейно удовлетворение „Повече от успешен“