Помощни материали:

Списък с чувства

Какво представлява депресията?

Как да предизвикаме промяна?