www.cprp.org – Център за психологически изследвания и психотерапия
www.sva.bg – Асоциация общество и ценности – гражданско сдружение в защита на семейството
www.snbm.org – Сдружение настоящи и бъдещи майки
www.samaritans.bg – Сдружение „Самаряни“
www.ivf-bg.com – Медицински център „Репродуктивно здраве“
www.animusassociation.org – Асоциация Анимус – неправителствена организация в помощ на жертви на насилие
www.ardusbg.com – Асоциация на родители на деца с увреден слух
www.iisupport.org – Служба за подпомагане семействата на деца със специални нужди
www.sosbg.org – SOS детски селища
www.network-hv.com – Национална мрежа на хората с увреждания