1901344_235169623337945_1344985083_n

На 6 ноември се състоя научна конференция на тема: „Семейството като ценност в глобалиризиращия се свят“, организирана от списание „Юмит“ и semeistvo.bg, по време на която бяха изложени общите ценности, които семействата са добили и изгубили в световните (в България) култури в преходния процес от традицията към модерността.

Семейният терапевт Стоян Георгиев представи доклад за ефектите от семейното консултиране в съвремието заедно с докладите на проф. Марта Сугарева (БАН), д-р Мухаррем Атлъг, д-р Клара Стаматова и Михаела Джоргова от Асоциация общество и ценности. В края на конференцията говорителите излязоха с обща декларация за важността от защита на семейната институция.

“Модерните общества изживяват дълбока семейна криза. Вече е невъзможно да се запази единството в семейството, което е основополагащият камък на обществото и цивилизацията. Лишените от святост развити индустриални общества разглеждат семейството като полезна или вредна връзка. Те оценяват важността и смисъла му, когато имат полза. Но когато то противоречи на личната изгода, те виждат семейството като товар.” Това са констатациите на д-р Ахмет Атлъг от фондация „Журналисти и писатели” в Турция по време на научната конференция „Семейството като ценност в глобализиращия се свят”. Конференцията бе организирана от сп. „Юмит” и semeystvo.bg по случай 15-годишнината на двуезичното списание. „Усилията за модернизация играят голяма роля за променянето на структурата на традиционното семейство.

Разбира се, тежките икономически и социални условия на градския живот оказват негативно влияние върху широката семейна структура”, казва д-р Ахмет Атлъг. По думите му, хората са принудени да живеят в жилища със средна площ от 70-80 кв м. Младите хора в семейството се принуждават да се откъснат от семейната структура заради тясното пространство и да се нанесат в друго жилище. Така се появява и прекъсването на роднинските връзки. „Кой би могъл да подслони майка си и баща си под един покрив в свят, в който дори домовете се стесняват? След такава социална трансформация има само един изход, както е на Запад. Родителите принудително да се настанят в местата, наречени старчески домове”, коментира д-р Атлъг. Според него в света, в който живеем, всички модерни парадигми се разрушават. „Защо семейството стигна до това състояние в съвременните общества?”, пита специалистът. Тук според д-р Атлъг проличава стойността на притежаването на морални ценности. Лишеният от вяра живот, нещо повече – живот, който е обвързан с изгодата, повишава самотата, разложението и стреса вътре в обществото. Чувството на изоставеност тласка членовете на обществото към различни пътища за удоволствие. Това води до различни трагедии като непрекъснати самоубийства, зависимост от алкохола и упойващите вещества, произвеждане на агресивни и антисоциални групи, плячкосване, вандализъм, полова извратеност, кражби, престъпления, насилие.

Направи следващата стъпка…

… при справяне със семейните предизвикателства!

Кликни тук, за да получиш нашия [Аспирин за семейни проблеми]

„В основата на всички тези безизходни положения стои изповядването на материалистическото разбиране и мислене, което противоречи на човешката природа”, акцентира Ахмет Атлъг. Спасението, по думите му, е възможно само с връщането на човека отново към моралните ценности, които той изгуби, казано накратко, това е възможно с придаването на смисъл на живота. „Съхраняването и защитаването на структурата на идеалното семейство е възможно да стане чрез връщане отново към екзистенциалните корени, благодарение на които нацията съществува”, обобщава д-р Ахмет Атлъг.

„Семейството е най-важната градивна единица на обществото и трябва да бъде защитавано от самото него и държавата”, заяви гл. редактор на сп. „Юмит” Шевки Шен. По думите му, здравината на семейството означава здравина на обществото и държавата. Нехайството в това отношение би означавало нехайство за бъдещето на обществото и държавата ни. Шен смята още, че семейство, създадено на базата единствено на страсти и емоции, не само че няма никакво бъдеще, то се превръща във фактор, съдържащ в себе си потенциала за генериране на негативи в обществото. Голяма е вероятността подобно семейство да отгледа невъзпитани деца. „Това планиране ние наричаме сключване на брак и по пътя, водещ към брака, страстите и увлеченията трябва да бъдат съпътствани от разума и сърцето”, изтъкна Шевки Шен.

Обществото има нужда от информация и дискусия по проблемите на брака
„Семейството в България се променя под влиянието на различни фактори, като демографския преход и „втория демографски преход” – характерен за всички развити страни, отварянето на България към Европа и възприемането на нови модели на поведение – „нови модели на семейство”, миграцията – вътре в страната и международната, и информационното „отваряне” на страната към Европа и света”, посочва проф. Марта Сугарева от Институт за изследване на населението и човека при БАН. По думите й, вследствие демографското остаряване са се увеличили семействата и домакинствата, в които има стари хора, част от които се нуждаят от специални грижи.

Това от своя страна променя разпределението на ресурсите в семейството и в обществото, което увеличава „натоварването” на системите за пенсионно и социално осигуряване, както и членовете на семейството с грижи за стари хора. Тя смята, че както науката, така и училището имат нужда от обществена подкрепа, за да могат да изпълняват повишените изисквания към тях в този период на преход към нови ценности и поведенчески модели в областта на семейството. „Обществото има нужда от информация и дискусия по проблемите на брака, развода, децата, старите хора, уязвимите групи и морала”, казва още проф. Сугарева.

„Върху кризата в християнското семейство влияе основно „десакрализацията” на брака. Тревожен е броят на разводите, двойките, живеещи на семейни начала, извънбрачното забременяване, абортите, прелюбодеянието, вкл. хомосексуалните отношения”, заявява гл. ас. д-р Клара Стаматова от Богословския факултет на СУ. Според нея разрешението на проблема трябва да се търси в християнското семейно възпитание и религиозното образование, които да препятстват секулаторските тенденции, улесняващи нахлуването на сектите, отчуждението, агресията и антисоциалното поведение: наркотици, алкохол, анорексия, булимия, извънмерна сексуалност, депресия, дори и самоубийства.

В семейното консултиране – личното решение е решаващо
Семейното консултиране представлява изграждане на взаимоотношение, за което е необходимо време и усилие. Ако съществува доверие към обучения професионалист, резултатите могат да бъдат изключително добри”, казва Стоян Георгиев от semeistvo.bg. Според него, ако трябва да бъде честен, всеки брачен терапевт би се съгласил, че мотивацията на двойката представлява най-важния фактор в определянето успеха на брачното консултиране. „Трудно е дори и за най-опитните брачни и семейни терапевти да спасят брак, в който единият или и двамата партньори предварително са взели решение за развод”, изтъква Георгиев.

„Моделът на семейството, който се демонстрира в медийното пространство, е този на изгубените патриархални ценности, на духовно оскотелите човешки отношения. Уважението, толерантността, любовта към изконните добродетели – съхранители на семейната памет, са морално принизени, така че да изгубят същинския си облик”, отбелязва Михаела Джоргова от Асоциация Общество и ценности. По думите й, ние, като граждани в едно демократично общество, можем да осъзнаем, че нашият глас и действия са изключително важни, както и образоването ни по отношение на законовите ни права като граждани и начините, по които можем да оказваме позитивен натиск и да отстояваме активно гражданската си позиция, като противодействаме на рушенето на семейните ценности и общоприетия морал.
Всички участници в конференцията приеха декларация, която гласи, че семейството е естествената и основна единица на обществото и трябва да бъде защитавано от обществото и държавата.

Ахмед Ахмедов, София

Opt In Image
Запиши се за бюлетина "Семейни новини"!
Стани абонат на блога ни и ще получиш достъп до:
  • безлатни статии от практиката, в които споделяме от практиката по какъв начин нашите клиенти се справиха с кризата в семейните отношения;
  • текущи промоции - обикновено с огромна отстъпка от редовната цена!
  • регулярни безплатни съвети, които можете да свалите и приложите веднага. Намаляват семейните конфликти - гарантирано!
  • новини за предстоящи наши продукти и събития;
  • безплатни съвети за семейството/отглеждането на децата почти всеки ден...

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.