бедност

Наскоро Институтът за брака и семейството в Канада проведе ново проучване – „Индивидуални решения, държавни цени – колко ни струват разрушените семейства като цяло?“, представяйки връзката между бедност, семейство и правителство.

Авторите Ребека Уолбърг и Андреа Мрозек пресметнали разводите, които държавата прави под формата на социални помощи за разрушените семейства, детски надбавки, разходи за жилища. Общата сума отива към 7 милиарда долара годишно. Установило се също, че ако броят на тези домакинства намалее на половина, минималната сума за спасяването им ще е около 2 милиарда долара годишно.

По-задълбоченият анализ показва зависимостта между броя на разрушените семейства и социалните помощи.
Откритието се отнася не само за Канада, но и за други страни. При самотните родители е по-голяма вероятността да се живее на социални помощи.

Авторите смятат, че най-големият проблем при тези домакинства е емоционалният ефект от раздялата между отделните членове. Фискалните разходи се установяват лесно и са доказани.

Проучването, всъщност, доказва приноса на силните, устойчиви семейства за стабилните икономики.

„Ако ние сме сериозни относно намаляването на бедността, особено на децата и жените“, казват учените, „трябва да адресираме последиците, които носят разбитите семейства“. Това са самотното родителство, разводите, емоционалните и финансови трудности. Нужно е да преосмислим стойността, която носи семейната среда и отглеждането на децата в устойчива атмосфера, заобиколени от двама родители.

Международното проучване доказва, че пренебрегването на семейната институция е пътека, която води към бедността.

Направи следващата стъпка…

… при справяне със семейните предизвикателства!

Кликни тук, за да получиш нашия [Аспирин за семейни проблеми]

Opt In Image
Запиши се за бюлетина "Семейни новини"!
Стани абонат на блога ни и ще получиш достъп до:
  • безлатни статии от практиката, в които споделяме от практиката по какъв начин нашите клиенти се справиха с кризата в семейните отношения;
  • текущи промоции - обикновено с огромна отстъпка от редовната цена!
  • регулярни безплатни съвети, които можете да свалите и приложите веднага. Намаляват семейните конфликти - гарантирано!
  • новини за предстоящи наши продукти и събития;
  • безплатни съвети за семейството/отглеждането на децата почти всеки ден...

*Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация според тази Политика за поверителност.