приоритетите в живота

В рутината на ежедневието ние често забравяме, че най-ценният ни актив представлява нашето семейство и ние сме склонни да го пренебрегваме и да не се грижим за него.

Истината е, че семейството ни се нуждае от инвестиране, поддържане и целенасочена грижа.

Тъй като съвременните изисквания на модерното общество към нас и семейството ни са различни от изискванията през предходните поколения от историята, малко крайно и ненужно би било да изискваме завръщане към патриархалния модел на семейството, в който и мъжът, и жената имат своите точно определени роли и характеристики.

Необходима е адаптация към съвременните реалности и поставяне на нужния баланс на поведение.

Вярвам, че при менажирането на нашето време ние трябва да поставим знак на равенство между времето, което отделяме за работа и времето, което отделяме за нашия съпруг/съпруга и децата ни. Aко съзнателно пренебрегнем инвестирането в нашето семейство, възможно е то да изпадне в състояние на криза и латентност. Почивката е важна, но тя не бива да става за сметка на времето, което прекарваме със съпругата/съпруга и нашите деца.

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Тъй като схващането, че личностното развитие и взаимоотношенията в семейството са приоритет пред кариерата и работата, среща все още малко привърженици, в научната и популярната литература откриваме твърде оскъдна информация по въпроса. Разбира се, това не се отнася за организирането на времето и ефективния мениджмънт на организациите.

Теорията на съвременния мениджмънт датира още от времето на Индустриалната революция и за вече над 100 години история е имала възможност да се развие и еволюира във времето. По отношение на менажирането на личния живот и семейните взаимоотношения нещата стоят различно и предстои тепърва да бъдат дефинирани.

Настоящата статия ще бъде насочена към онези, които заемат позиции на мениджъри в компании, имат собствен бизнес или организират определени проекти в рамките на ежедневната си работа. Основният ни акцент ще бъда върху оптимизирането и ефективността на работния процес.

Позволете ми да споделя с вас някои важни принципи при управлението на моята работа, които съм установил, че са актуални, ефективни и са дошли от личния ми опит и прочитането на множеството литература по въпроса.

Принцип 1: Единственият универсален закон за работата е Законът за поточната линия.
Ако отидете в завод за производство на какъвто и да е било продукт, ще установите следното – отлагането на определена операция е напълно невъзможно, тъй като ще доведе до сриването на целия процес. Аз съм работил за известно време на поточна линия и научих, че нещата трябва да се правят бързо, веднага и без отлагане. В противен случай, предлагането може и да не задоволи нуждите на търсенето от страна на потребителите заради нечия безотговорност.

Ако това е валидно за поточната линия, кое кара нас като мениджъри на различни проекти да си мислим, че можем да отлагаме ежедневни и важни задължения и да се концентрираме върху онова, което ни е приятно или вършим най-добре? Подобен начин на мислене забавя не само придвижването на един проект, но също и растежът на цялата организация! Ако чувстваш себе си погълнат от работни задачи, предлагам ти следното – остави всичко настрана и отдели 5 минути, през които да напишеш онези неща, които искаш и/или трябва да свършиш. През следващите 10 минути ще трябва да приоритизираш задачите си, да селектираш само три от тях и да ги направиш ВЕДНАГА! Това ще ти помогне да отделиш важното от по-малко важното и несъщественото.

Принцип 2: Съществуват четири основни категории във всеки проект – информация, администриране, творчество и комуникация.
По-голяма част от мениджърите в България са или просто изпълнители, извършващи нечии заповеди, или се съсредоточават върху една-две от посочените категории (най-вече, в категорията администриране). Творческият потенциал на подобни мениджъри е задържан, тъй като се ограничава в рамките на администрацията. Според Стивън Кови, автор на „7-те навика на високоефективните хора“, съществуват четири квадранта на работата, в които можем да намерим себе си – неща, които трябва да се свършат; много спешни неща; неща, които си мислим, че трябва да се свършат и превантивни мерки. Според Кови голяма част от мениджърите действат, мислейки си че вършат спешни неща, но всъщност, вършат неща, които ограбват времето им – вдигане на телефони, разговори с хора, имащи тенденцията да им крадат от времето и т. н.

Истината е, че за да се придвижи един проект, са необходими следните четири категории: информация (събирането на информация, свързана с конкретния проект, както и за тенденциите на растеж и развитие), администриране (всички рутинни и регулярни дейности, които са необходими за функционирането на проекта), творчество (статии, планиране, размишление, търсене на практични решения и превантивни мерки) и комуникация (дейности, които са свързани с продажби, сделки, преговори или срещи, придвижващи проекта напред).

Opt In Image
Две книги за цената на една!
Не пропускай най-важната задача като родител!

Подобри своите отношения с децата у дома.

 

 

Принцип 3: Растежът идва с ясно поставени цели.
Без поставянето на седмични цели за проектите, те ще се развиват напосоки и случайно. Когато си поставите конкретни цели за предстоящата седмица, вие знаете какво трябва да се свърши и оформяте задачите си в съответствие с тях. Нещо повече – постигането на тези цели ще ви накара да се чувствате удовлетоврен от постигнатото и ще спомогне да бъдете още по-мотивиран!

Принцип 4: Проектите се придвижват чрез планиране и честна оценка.
Всички сме склонни да презрем планирането и да сметнем, че е ненужно. Планирането е не само необходимо – то следва да бъде поставено приоритетно. Наличието на ежедневен списък със задачи (който можем да изготвяме вечер) е препоръчително, а седмичният списък със задачи (който можем да изготвяме в неделя вечер) е просто задължителен. Когато плануваме на седмична основа, ние имаме по-пълен поглед върху нашите краткосрочни и дългосрочни цели.

Съществен фактор тук е оценяването – ако не сме честни със себе си – проектът просто няма да се развива и да бъде ефективен. Можете да извършвате оценка на ежедневна или седмична основа, като оцените нивото на изпълнение на вашите рутинни задачи, планирането, енергията по време на работата, а също и доколко сте се придържали към вашите седмични цели.

Чуйте също това аудио за това как можем да развием умението да приоритизираме по-добре нашите задачи:

 

Tags: